ת"א 54725-12-16 עמר נ' אומר

אולי יעניין אותך גם

התובע לא הוכיח כי הוא טכנאי, אך אין בכך הצדקה להציגו כמי שניצל אדם מבוגר ותמים (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת פנינה נויבירט):

העובדות: התובע הוזמן לבית הורי הנתבעת לתיקון מקפיא. כשבועיים לאחר התיקון התקלקל המקפיא בשנית והנתבעת ואימא פנו לתובע שישוב ויתקנו. בין הצדדים התקיים דין ודברים בעניין תיקונו החוזר של המקפיא. לאחר שהתובע לא ביצע את התיקון, פרסמה עליו הנתבעת פוסט שלילי בקבוצת הפייסבוק "באר שבע יחד". הנתבעת תיקנה את תוכן הפוסט זמן קצר לאחר פרסומו. בגין התבטאויות הנתבעת הגיש התובע תביעה לפיצוי כספי מכוח חוק איסור לשון הרע.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. שני הפוסטים, המקורי והמתוקן, באים בגדר "לשון הרע" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק. הפוסט המקורי מייחס לתובע התנהלות בעייתית, מעשה רמאות, התחמקות מאחריות וניצול אדם מבוגר ותמים. מהפוסט המתוקן אמנם הושמטה המילה "רמאות", אך יתר ההאשמות נותרו בעינן. האדם הסביר היה חש כי פרסום תכנים אלה עלול להשפיל את התובע בעיני הבריות ואף לפגוע במשלח ידו. פרסום הדברים כפוסט כתוב בקבוצת הפייסבוק עונה להגדרת "פרסום" בסעיף 2 לחוק. 

המידע שהתברר לאחר הגשת התביעה מקנה משנה תוקף לחלקו הארי של הפוסט המקורי. טענות הנתבעת למתן שירות כושל, תוך גביית סכום כסף מופקע וסירוב לקבל אחריות לכשל, ניצול ורמייה - כל אלה קיבלו חיזוק לאחר שהתברר כי התובע אינו מציג אסמכתא להכשרתו, חרף התעקשותו להציג עצמו כטכנאי, ומודה כי חלק מפרטי כתב התביעה אינם נכונים. עם זאת, לא נמצא בסיס לטענה כי התובע ניצל אדם "מבוגר ותמים" או כי ברח. בנוסף, אין לראות בפרסום משום פרסום שנעשה בתום לב. הנתבעת ידעה מה מצבו האמיתי של אביה וספק אם האמינה באמיתות הטענה כי הוא אדם מבוגר, תמים ובר ניצול, כפי שפרסמה. הנתבעת אף לא הצביעה על כל אינטרס אישי שלה אשר לשם הגנתו בוצע הפרסום. הפרסום לא נוסח כהבעת דעה, כי אם כתיאור עובדתי, ובכל מקרה אין מדובר בהבעת דעה לגיטימית.

התובע הציג עצמו כטכנאי והתיימר לספק שירותי להורי הנתבעת ככזה. בדיעבד התברר כי הכשרתו המקצועית של התובע מוטלת בספק. עובדות אלה משליכות על נסיבות הפרסום ונותנות משנה תוקף להתנהלות שייחסה הנתבעת לתובע במסגרת הפוסט. הן אף מאששות את העניין הציבורי שפרסום, בהגנת הציבור מקבלת שירותים מידי מתחזה. עם זאת, אין הצדקה לטענות הנתבעת כלפי התובע לניצולו של אדם מבוגר ותמים ולבריחה. הנתבעת תשלם לתובע סך של 5,000 ש"ח, בתוספת הוצאות משפט בסך 500 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח.