ת"צ 56000-01-18 גלסברג נ' בי.בי.בי מסעדות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בייצוגית לפי חוק הספאם, לאחר ש-BBB לא הוסיפה את המילה "פרסומת" בכותרת ההודעות ללקוחותיה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות. עניין ההליך בטענה כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששלחה דברי פרסומת שלא כללו את המילה "פרסומת" בכותרתם. המשיבה מפעילה רשת מסעדות המבורגרים.

נפסק: לאחר הגשת האישור ובטרם הגישה המשיבה את תשובתה, ניהלו הצדדים מו"מ והגישו את הסדר הפשרה לאישור ביהמ"ש. עיקריו של הסדר הפשרה כוללים את התחייבות המשיבה להקפיד על הוספת המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה, לרבות באמצעות ניוזלטרים, הענק פיצוי בשווי תפריט כולל של 114,492 ש"ח, ותשלום גמול בסך 4,000 ש"ח למבקש ושכר טרחה לבא-כוחו בסך 18,000 ש"ח. 

התובענה שהוגשה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית והסדר הפשרה הוא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. על פני הדברים, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו לטובת הקבוצה, באשר המשיבה לא ציינה את המילה "פרסומת" במסגרת עלוני מידע ששיגרה ללקוחותיה, כנדרש בחוק. התשובה לשאלה האם הודעה מסוימת מהווה דבר פרסומת תלויה במטרה אותה היא באה להגשים ולא בהכרח באופן שבו נמען סביר היה מבין אותה. הגמול ושכר הטרחה שהומלצו הם ראויים. הפשרה אושרה וניתן לה תוקף של פסק-דין.