ת"צ 52869-05-17 זילברג ואח' נ' איביי מרקטפלייס ישראל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת הדס עובדיה):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. עניין בקשת האישור היא בטענת המבקשים כי המשיבה 1 הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה הודעות דוא"ל שיווקיות בעברית לקונים באתר eBay.com, משם המתחם eBay.co.il. עוד נטען כי הקונים אינם מצליחים להסיר עצמם מרשימת התפוצה באמצעות הקישור המופיע בתחתית ההודעות וכי נעדרת המילה "פרסומת" מכותרת ההודעה.

נפסק: הצדדים באו בדברים והגיעו להסדר מוסכם, עוד בטרם הוגשה תשובת המשיבות לבקשת האישור. הסדר הפשרה משקף איזונים ראויים בנסיבות העניין. יש בו להביא לחיסכון בזמנו של ביהמ"ש והצדדים, בשים לב לכך כי מתעוררות במסגרת ההליך שאלות משפטיות ועובדתיות, לרבות בכל הנוגע לאחריות המשיבות ולחובות המוטלות עליהן, השאלה מי היא המשיבה הרלבנטית, שאלת יכולת ההמצאה אליה, שאלת הדין החל ופורום השיפוט ועוד.

העילות לעבר ולעתיד באות לכדי מיצוי באופן ראוי ויש בהסדר תועלת ממשית לקבוצה ולציבור משום שההסדר כולל התחייבות של המשיבה 2 בכל הנוגע לאופן בו יישלחו ההודעות לקונים באתר, לפיה כל עוד מנגנון ההסרה מרשימת התפוצה הוא באמצעות קישור בתחתית ההודעה, הרי שכל נמען שיבקש זאת יוסר מרשימת התפוצה וכן התחייבות כי ההודעות יכללו את המילה "פרסומת" בכותרתן. ביהמ"ש אישר את המלצת הצדדים לפיה ישולם למבקשים גמול כולל של 17,500 ש"ח ושכר טרחה לבאי כוחם בסך 90,000 ש"ח. להסדר הפשרה ניתן תוקף של פסק-דין, לרבות הסכמת הצדדים כי המשיבות ישלמו סך כולל של 250,000 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי סעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות.