ת"צ 39200-04-17 גרי נ' אס.בי.אן. הלבשה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

השאלה האם אישור תקנון מהווה הסכמה כדין למשלוח ספאם טרם הוכרעה בפסיקה (פסק-דין, שלום ת"א, השופט רמי חיימוביץ):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. המשיבה משווקת מותגי ביגוד. המבקש רכש מוצרים באתר המשיבה וטען כי לאחר הרכישה שלחה המשיבה הודעות פרסומת לטלפון הנייד, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען בנוסף כי המשיבה לא אפשרה הסרה מרשימת התפוצה באמצעות הודעת טקסט חוזרת, לפי דרישת סעיף 30א(ד) לחוק, אלא באמצעות קישורית לאתר. המשיבה טענה כי מילאה אחר הוראות החוק.

נפסק: הצדדים הגיעו להסכם פשרה במסגרתו תינתן לחברי הקבוצה הנחה של 20% על רכישה עתידית של מוצרי אופנה, עד לסך כולל של 250,000 ש"ח. הצדדים המליצו על גמול של 8,000 ש"ח לתובע המייצג ושכר טרחה בסך 50,000 ש"ח לבא-כוחו. לאחר בחינת ההסדר על-ידי בית המשפט נקבע כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בפשרה היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

ההסדר נותן הטבה לכל חברי הקבוצה שעשויים היו לקבל הודעות פרסומת מן המשיבה, אף שייתכן כי חלקם, בהיותם חברי מועדון המשיבה, לא הלין על קבלת מידע על מבצעי מכירות. בכך מיטיב ההסדר עם כלל חברי הקבוצה. אף שלכאורה קיימת עילת תביעה לחברי הקבוצה, בפועל מדובר בתיק בעל סיכון משמעותי בשל חילוקי דעות עובדתיים ומשפטיים.

המשיבה טענה כי חברי הקבוצה אישרו תקנון שהוראותיו מתירות משלוח דברי פרסומת. אף שחלק מהמותבים דחו גישה זו וסברו כי נדרשת הסכמה אקטיבית ונפרדת של הנמען [עניין גבירצמן - ת"ק 21053-10-14; עניין פניץ - ת"ק 20971-08-15; עניין רום - ת"ק 4405-06-14; עניין קושרובסקי - רת"ק 49131-01-16], מותבים אחרים סברו כי אישור התקנון מספק ומהווה הסכמה כדין לקבלת פרסומות [עניין קסטרו - ע"א 2526-12-17; עניין אוחיון - תא"מ 54202-03-16; עניין גליק - ת"ק 43607-11-16; עניין שלמה - תא"מ 67074-12-15]. גם עילת התביעה הנוספת שעניינה אופן ההסרה טרם הוכרעה משפטית. פועל יוצא הוא שסיכוני התביעה אינם מבוטלים. הגמול ושכר הטרחה המומלצים סבירים ויש לאשרם. ניתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה.