התנגדות לרישום סימן מסחר 283359 - CARBAY

אולי יעניין אותך גם

התקבלה התנגדות eBay לרישום סימן המסחר CARBAY (החלטה מתוקנת, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אופיר אלון):

העובדות: התנגדות eBay Inc לרישום סימן המסחר CARBAY על-ידי המבקשת (קל אוטו שירותי מימון בע"מ). המתנגדת, מפעילת אתר המכירות eBay, טענה כי הסימן אינו כשיר לרישום וכי המבקשת בחרה בסימן המבוקש בחוסר תום לב, מתוך ניסיון להיבנות מהמוניטין שצברה. המבקשת היא חברה המספקת שירותי ליסינג, מכירה והשכרת רכב. לטענתה, אין דמיון מטעה בין הסימן המבוקש וסימני המתנגדת.

נפסק: שאלת הדמיון בין הסימנים תחתך על פי המבחן המשולש, הכולל שלושה מבחני משנה, מבחן המראה והצליל, שהוא המבחן המרכזי מבין מבחני המשנה, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. המלה BAY רכשה אופי מבחין חזק בשל השימוש הנרחב של המתנגדת בסימניה. כאשר סימן הוא בעל אופי מבחין חזק, גדל החשש להטעיה בינו לבין סימנים אחרים. קיים דמיון במראה בין הסימנים, אף אם אין מדובר בדמיון העולה כדי זהות. בכל הנוגע למבחן הצליל, הסיומת משותפת היא בעלת צליל זהה בעוד קיים הבדל באופן ההגייה של תחילית הסימנים. ולפיכך קיים דמיון מסוים גם בצליל. 

סימן המתנגדת מכסה את כלל השירותים הנוגעים לסחר מקוון, ובכלל זה את השירותים לגביהם מבוקש הרישום, שהם שירותים שונים הקשורים למכירת כלי רכב. לפיכך, קיימת חפיפה מלאה בין השירותים המבוקשים לרישום, לבין השירותים לגביהם רשום סימן המתנגדת. קהל הלקוחות עבור שירותים בסחר מקוון הינו הוא קהל הלקוחות הכללי. קהל הסוחרים באינטרנט, אבל גם קהל הצרכנים, העושים שימוש בפלטפורמות מקוונות בהן נמכרים המוצרים. לאור הדמיון בשם והבחירה להשתמש בסימן בצבעים הדומים לסימן המתנגדת, יש לקבל הטענה כי בחירת הסימן לא נעשתה במקרה, אלא מתוך כוונה להידמות למתנגדת. גם בכך יש לחזק את החשש להטעיה בין הסימנים.

המסקנה היא כי יש דמיון מסוים בין הסימנים במראה ובצליל, ויש חפיפה בין קהלי הלקוחות ובין הטובין לגביהם מבוקש הרישום. כלל השיקולים מצביעים על קיומו של חשש בו צרכן עלול לסבור כי אתר המבקשת מקושר לעסקי המתנגדת. מקובלת טענת המתנגדת כי המבקשת מציעה למכירה באתר רכבים ואביזרים דומים לאלה המוצעים למכירה באתר המתנגדת, וכי גם אם קיימים כעת חסמים בירוקרטים המקשים על קהל הצרכנים קניה וייבוא רכבים המוצעים למכירה באתר המתנגדת, הרי שהדבר אינו מהווה סיבה לאפשר למבקשת לפעול תחת סימן שדומה עד כדי הטעייה לסימניה של המתנגדת.

רישום הסימן ביחס לכלי רכב עלול לגרום לדילול סימנה וניצול המוניטין של המתנגדת. eBay הוא אחד המותגים המפורסמים בעולם, בעל אופי מבחין נרכש, הוא נהנה ממוניטין עצום, וזכאי להגנה רחבה. אכן, מדובר בטובין שאינם מאותו הגדר, ואף ניתן לומר שהם רחוקים במהותם. עם זאת, המבקשת עושה שימוש בסימנה באופן שנועד להגביר במכוון את הדמיון לסימן eBay. עובדה זו מובילה למסקנה כי המבקשת עצמה סבורה כי היא תצא נשכרת מקישור שכזה ועל ניצול המוניטין של המתנגדת באופן שאינו הוגן. ההתנגדות התקבלה.