ת"א 18040-01-14 ב.ר. אופוס ניהול, ייצוג והפקות בע"מ נ' Associated Press ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

התובעת ויתרה על זכויות היוצרים בתכנים והציגה אותם כתכנים שיווקיים שיש בהם הרשאת שימוש (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט רחמים כהן):

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת הפרה את זכויות היוצרים שלה בתכני וידאו שהפיקה. התובעת היא בעלת האתר Videpull. הנתבעת מנהלת את לשכת סוכנות הידיעות AP בישראל. הרקע לתביעה הוא כנס בנושא מל"טים שהפיקה חברת הומלנד סקיוריטי בע"מ, שהתובעת התקשרה עמה בהסכם שיתוף פעולה ליצירת תכני וידאו מהכנס. התובעת וחברה זו הזמינו חברות תקשורת לקבל, ללא תשלום, חומרים מצולמים מהכנס.

הנתבעת פנתה לתובעת והאחרונה מסרה לה שם משתמש וסיסמה לאתר לצורך הורדת התכנים. במסגרת הכנת ידיעה הנתבעת השתמשה במקטע של 22 שניות מהתכנים שהורידה מאתר וידאופול, ששולב בידיעה יחד עם צילומים נוספים. הנתבעת העלתה את הידיעה לאתר האינטרנט שלה. התובעת טענה כי לא התירה את העברת והפצת התכנים לצדדים שלישיים וכי הדבר נעשה תוך הפרת זכויותיה. הנתבעת טענה כי השימוש בתכנים נעשה ברשות התובעת.

נפסק: התובעת לא השכילה להוכיח כי הנתבעת נדרשה לאשר את תנאי השימוש באתר וידאופול לצורך הורדת התכנים. מהעדויות עולה כי בכל הנוגע לתכנים מהכנס, נדרשו חברות התקשורת ליצור קשר עם נציגי התובעת, שסיפקו להם שם משתמש וסיסמה לצורך הורדת התכנים המבוקשים. המסקנה היא שהורדת התכנים התאפשרה ללא מגבלה, לאחר קבלת שם המשתמש והסיסמה, וללא צורך באישור תנאי השימוש.

מתעורר קושי לקבל את טענת התובעת הנסמכת על תנאי שימוש הכתובים בעברית, חרף העובדה שהאתר פונה לתקשורת העולמית. תנאי שימוש בעברית אינם רלבנטיים לנתבעת. התובעת הבינה את בקשת הנתבעת ואת המטרה לשמה ביקשה את התכנים בהיותה סוכנות ידיעות ולא חברת תקשורת המשדרת לציבור. בקשת הנתבעת היתה ברורה ועלתה בקנה אחד עם הודעת התובעת לתקשורת. התובעת התירה את השימוש בתכנים לצרכי הנתבעת. 

התובעת ביקשה דרך התכנים לצקת נופך חדשותי לתוכן, שהוא בעיקרו פרסומת שיווקית לתובעת ולחברת הומלנד סקיוריטי. יש מקום לקבל את חוות הדעת של הנתבעים כי התכנים היוו למעשה פרסומת שיווקית (תכני VNR). התובעת אינה צד ניטרלי המשדר חדשות. התובעת קיבלה תשלום עבור פעילותה להפקת התכנים ושיווקם ואף ביקשה לשווק את האתר באמצעות התכנים. התובעת ויתרה על זכויות היוצרים שלה. מטרות התובעת ואופן התנהלותה בפרויקט מעלות כי שלא היתה הפרה של זכויות יוצרים ולכל הפחות לא הפרה המזכה את התובעת בפיצוי. התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.