ה"ת 52658-11-18 מדינת ישראל - יאח"ה, להב 433 נ' זילברשטיין

אולי יעניין אותך גם

המחשבים כולם יוחזרו לחשוד, בכפוף לכך שיחתום על כך שהעותקים שנעשו זהים למקור (החלטה, שלום ראשל"צ, השופט גיא אבנון):

העובדות: בקשה להארכת תקופת החזקת מוצגים שונים שנתפסו אצל המשיב, לרבות מחשבים. המשיב נחקר במסגרת חקירה רחבת היקף שמנהלת המבקשת. המבקשת טענה כי היא זקוקה למוצגים לצרכי החקירה, כשהמחלוקת בין הצדדים מתמקדת במחשב מקינטוש, שתוכנו הועתק בסמוך לתפיסתו, אך המבקשת לא הצליחה לחדור לתכניו בהיעדר סיסמה. המשיב טען, בין היתר, כי הוא זקוק למחשב לצרכי עבודתו וכי מדובר במחשב מוסדי.

נפסק: נקודת המוצא לדיון היא קיומו של חשד סביר למגוון עבירות חמורות המיוחסות למשיב, אשר במסגרת חקירתן נתפסו המוצגים כדין ובהתאם לצווים שיפוטיים. אין גם מחלוקת כי תוקף הצווים הוארך עד כה בהסכמת המשיב. העובדה כי המשיב השתמש במחשב לצורך עיסוקו אינה מספיקה כדי להכניסו להגדרה של מחשב מוסדי. לא זו היתה מטרת המחוקק עת הגביל את תקופת החזקת מחשב מוסדי לפרק זמן קצר של 48 שעות.

המסגרת הנורמטיבית קבועה בסעיף 32(ב1) לפסד"פ. נראה כי זמן קצר לאחר תפיסתם והעתקתם נזנחו המחשבים מבלי שהמבקשת ביצעה בהם פעולה כלשהי. אשר למחשב המקינטוש, כאן מחדל המבקשת כפול: מחד גיסא, ייתכן כי אגורים בו מסמכים רלוונטיים ומפלילים, אך אין לדעת זאת שכן לא עלה בידי המבקשת לחדור לקרביו. מאידך גיסא, המבקשת לא ביצעה פעולה כלשהי כדי לנסות לפרוץ לתוכו.

המחשבים כולם יוחזרו למשיב, בכפוף לכך שיחתום על כך שהעותקים המצויים בחזקת המבקשת זהים למקור וכי לא יעלה בשום שלב טענה לכלל הראיה הטובה ביותר. המשיבה תמשיך להחזיק בהעתקי חומרי המחשב ללא מגבלת זמן וניתן בזה צו המתיר לה לחדור לחומרי המחשב לצרכי חקירה.