סע"ש 23756-06-17 מוסט לווינות בתנועה בע"מ נ' טריוחין

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופט אורן שגב): הנתבעת רשאית לצרף לתצהירה את יומן הפגישות האלקטרוני של התובע במקום עבודתו.

העובדות: בקשת הנתבעת למתן צו עיון בתיבת הדוא"ל וביומן הפגישות של התובע, וזאת על-מנת להתגונן מטענתו לפי עבד שעות נוספות מבלי ששולמה לו תמורה ראויה. התובעת שימש בתפקיד מהנדס בנתבעת, חברה המפתחת אנטנות לוויניות, עד לסיום יחסי העבודה בין הצדדים.

נפסק: דין הבקשה להתקבל בחלקה. רכיב התביעה נוגע לגמול שעות נוספות במקום עבודה שלא הונהג בו שעות נוכחות או מילוי דוחות נוכחות. הדרך היחידה של הנתבעת להתגונן בפני החזקה בחוק הגנת השכר, היא להפריך באמצעות ראיות את טענת העובד כי עבד שעות נוספות. יש לאפשר לנתבעת להגיש ראיות בעניין והשאלה היא האם המידע שביקשה לחשוף הוא רלוונטי ומידתי בנסיבות העניין.

מרגע שהתובע הודה כי נהג לעדכן את מנכ"ל הנתבעת על היעדרויותיו בדוא"ל, הרי שיש לכך רלוונטיות להגנת הנתבעת. לא נטען כי ההיעדרויות דווחו לאדם אחר, לכן אין רלוונטיות לכל תכתובות הדוא"ל שהתובע היה צד להן במהלך התקופה שבמחלוקת. אין לקבל את הנחת הנתבעת כי תכתובת הדוא"ל הראשונה והאחרונה בכל יום נתון מהווה בהכרח אינדיקציה לשעות העבודה של התובע. 

אין מניעה שמנכ"ל הנתבעת יצרף את התכתובות על ההיעדרויות לתצהירו, בהיותו צד להן. יומנו האלקטרוני של התובע הוא יומן פגישות מקצועי, שנוהל על מחשב הנתבעת והואיל ולתובע ניתנה האפשרות למחוק נתונים אישיים, ניתן להניח כי לא נותרו ביומן נתונים אישיים הפוגעים בצנעת הפרט של התובע. הנתבעת רשאית לצרף לראיותיה את יומן הפגישות של התובע בתקופה הרלבנטית.