ת"א 32595-07-16 פלאש 90 בע"מ נ' מוניטור האקדמיה הישראלית ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופטת רבקה ארד): פיצוי כולל של 40,000 ש"ח על הפרת זכויות יוצרים בצילום אחד באתר עמותה.

העובדות: תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בצילום שצילם התובע 2, שהתובעת 1 (סוכנות צילום) היא בעלת הזכויות בו. בצילום נראים פעילי שלום ופלסטינאים אל מול חיילי צה"ל. הנתבעת 1 היא עמותה רשומה והנתבעת 2 היא מנכ"לית העמותה. התובעים טענו כי הנתבעות העתיקו את הצילום לאתר האינטרנט israel-academia-monitor.com, ללא רשות או קרדיט לצלם ותוך הוספת אלמנטים גרפיים המבזים את הצילום. 

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. אין חולק כי הצילום נושא התביעה הוא מושא לזכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. עלה בידי התובעים להוכיח את זכויותיהם בצילום והנתבעים לא הביאו כל ראיה כדי לסתור את ראיות התובעים ביחס לזכויותיהם ביצירה. אין חולק כי הנתבעות פרסמו את היצירה באתר שהן מפעילות, כאשר באתר מופיעים על הצילום גם עיגולים אדומים וכיתובים על חלק מהמצולמים. הנתבעות גם הדגישו כי העתיקו את הצילום מפורום באתר רוטר. 

טענת ההגנה מכוח סעיף 58 לחוק (מפר תמים) אינה יכולה לעמוד לנתבעות. היקף ההגנה לפי סעיף זה הוא מצומצם. לא די שהמפר לא ידע על קיומה של זכות יוצרים ביצירה, אלא עליו להראות כי לא היה עליו לדעת על כך. ההגנה מתייחסת לאי-ידיעה על קיום זכות יוצרים ביצירה, ולא לאי-ידיעה כי לפלוני זכות יוצרים ביצירה. לא סביר כי הנתבעת, כמי שמנהלת מזה מספר שנים אתר בעל היבט עיתונאי, אינה ערה לכך שצילום הוא מושא לזכות יוצרים (וזאת אף בהתחשב בעברה כצלמת). העובדה כי הנתבעות רשמו תחת הצילום כי נלקח מאתר מסוים, אינה פוטרת את הנתבעות או מקנה להן הגנה.

הנתבעות אינן יכולות ליהנות מהגנת השימוש ההוגן. הנתבעות לא ציינו את מי מהתובעים כבעלי הזכויות בצילום. עיקר מטרתו של השימוש המפר אינו חינוכי לימודי או קשור לאילו מהמטרות המפורטות בסעיף 19(א) לחוק, באופן שיש בו משום שקילת האפשרות ליתן משקל נמוך לאי-ציון בעל הזכויות כנדרש בפסיקה. באשר לאחריותה האישית של הנתבעת כאורגן של העמותה, הרי שהנתבעת עצמה היא שביצעה את פעולות ההפרה ואחראית לה. אין מקום לפטור אותה מאחריות. 

יש לקחת בחשבון כי הצילום פורסם באתר הנתבעות במשך כשלוש שנים, את הימנעות הנתבעות לבצע בדיקה לבירור בעל הזכויות, ואת דרך הניהול של ההליך. מאידך יש להתחשב בכך שהנתבעות הסירו את הצילום בסמוך לפניית התובעת ואת העובדה כי מדובר במלכ"ר. הנתבעות יפצו את התובעת 1 בסך של 18,000 ש"ח עבור הפרת זכויות היוצרים בצילום ואת התובע 2 בסך של 10,000 ש"ח בגין הפרת זכותו המוסרית. כן ישאו הנתבעות בהוצאות התובעים, בסך כולל של 12,000 ש"ח.