ת"צ 7406-08-17 ריינזלבר ואח' נ' Yahoo Inc

אולי יעניין אותך גם

ההליכים בארה"ב ייתרו את התביעה הייצוגית נגד Yahoo בישראל (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת):

העובדות: בקשות להסתלקות משתי בקשות לתובענות ייצוגיות נגד Yahoo, שהדיון בהן אוחד. עניין התובענות בטענת המבקשים לפגיעה בפרטיותם בשל 2 אירועי פריצה לשרתי המשיבה בארה"ב, בהם אוחסן מידע על משתמשי המשיבה, בשנים 2013 ו-2014. הקבוצה הוגדרה על-ידי המבקשים כ"משתמשי Yahoo בישראל אשר פרטיהם דלפו באירועי האבטחה...". 

נפסק: במקביל להליך התנהלה תובענה ייצוגית באותו עניין בביהמ"ש הפדרלי בקליפורניה, המאחדת 29 תובענות ייצוגיות שונות. אחת מהתובענות המאוחדות האלה הוגשה בארה"ב על-ידי ישראלים ומתייחסת לאותה קבוצה של משתמשי המשיבה בישראל. עוד קודם שנערך דיון בבקשת סילוק שהגישה המשיבה, הודיעה המשיבה על קיומו של הסכם פשרה עקרוני בתובענות בארה"ב (החלות כאמור גם על משתמשי המשיבה בישראל).

בבקשה נטען כי המבקשים בחנו את הסדר הפשרה בארה"ב ומצאו כי התייתר הצורך מניהול ההליכים בישראל. זאת, משום שהסדר הפשרה בארה"ב הוא, בין היתר, ראוי, הוגן, סביר, מביא תועלת לקבוצה ועשוי בסבירות גבוהה להביא לקבלת בקשת הסילוק של המשיבה או ליצור מעשה בית דין שימנע את המשך ההליכים. כן נתבקש ביהמ"ש לאשר לכל אחד מהמבקשים גמול בסך 10,000 דולר ארה"ב, ושכ"ט לכל אחד מב"כ המבקשים בסך 25,000 דולר + מע"מ.

המבקשים הרחיקו לכת בסכומי הגמול ושכר הטרחה המבוקשים. טענת המבקשים כי המשיבה ניהלה את המו"מ וגיבשה את הפשרה בארה"ב בשים לב להליכים בישראל, אינה מתשייבת עם טענות אחרות של המבקשים כי המשיבה הסתירה את ההליכים מפני ביהמ"ש בארה"ב. אין די בטענת המבקשים לפי מצאו כי ההסדר בארה"ב הוא הוגן וראוי. מדובר בהתנסחות כללית עמומה בעוד שנדרש להראות כי לקבוצה המיוצגת צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית מהתהליך.

מאידך, יש לתת את הדעת כי מדובר בתובענות ראויות, שהוגשו עוד לפני פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין פייסבוק לעניין תחולת הדין הזר [רע"א 5860/16] וקודם להגשת התובענות הייצוגיות בארה"ב בעניין הישראלים. ההסתלקות מבקשות האישור מאושרת. נפסק גמול בסך 10,000 ש"ח לכל אחד מהמבקשים ושכר טרחה בסך 29,250 לכל אחד מב"כ המבקשים.