תיק 5/993/2017 נציגות הבית המשותף מרח' חברון 12 בתל אביב נ' דריי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מפקחת על רישום מקרקעין, יעל ענתבי-שרון): בעל הדירה אינו יכול להשכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים באמצעות Airbnb ו-Booking.

העובדות: האם הנתבע רשאי להשכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים, על בסיס יומי, באמצעות אתרים כגון Airbnb או Booking, וזאת לאור הוראה בתקנון המוסכם של הבית המשותף הקובעת כי "השימוש בדירות יהיה אך ורק למגורים אפילו לא שימוש מעורב"? הנתבע, המתגורר דרך קבע בצרפת, הוא בעל דירה בבית המשותף. למעט בעת שהוא מגיע לביקור בישראל, הוא משכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים באמצעות האינטרנט.

נפסק: המונח "שימוש למגורים" בתקנון המוסכם מכוון לשימוש של קבע או לכל הפחות השכרה לפרקי זמן ארוכים (של מספר חודשים) ולא להשכרת הדירה לפרקי זמן של ימים ספורים בלבד. התוספת התקנונית כי נאסר גם שימוש מעורב, מחזקת את המסקנה הפרשנית הזו. מדובר בבנין שנבנה באיכות גבוהה ובו מתקנים וציוד יקר ערך. חלק מהם דורשים לימוד מדויק על-מנת להפעילם. על רקע ייחודו זה של הבנין, הסעיף בתקנון המוסכם המונע שימוש בדירות שלא למגורים לא בא לאוויר העולם סתם כך, והוא נועד להגן על הבית המשותף והרכוש המשותף היקר המותקן בו. התביעה התקבלה. הנתבע יפסיק להשכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים החל מ- 1.1.2019.