רע"פ 5295/18 מאור נ' מדינת ישראל - המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט עופר גרוסקופף): קבצים דיגיטליים המועתקים ממחשב אגב חיפוש אינם מהווים "חפצים שנתפסו אגב חיפוש" לעניין סעיפים 27-28 לפקודת סדר הדין הפלילי.

העובדות: בקשת רשות לערור על החלטות ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד [ע"ח 36779-04-18], שדן בערר המבקש על החלטת ביהמ"ש השלום בראשל"צ מיום 18.4.2018 [ה"ת 21383-03-18]. המבקש נחקר בחשד לעבירות שוחד ובתוך כך נתפס מכשיר הטלפון הנייד שלו מכוח צו חיפוש לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969. 

המשיבה הסכימה להחזיר למבקש את הטלפון, לאחר העתקת קבציו ובכפוף לוויתור על טענת "כלל הראיה ביותר". המבקש התנגד כי המשיבה תחזיק בכל תוכן הטלפון והסכים כי תחזיק רק בחומר הנחשב כנוגע לחקירה ולמשפט. לשם בירור שאלה זו, ביקש כי תומצא לו רשימה של החומרים שנתפסו בטלפון ונחשבים כנוגעים לעניין, מכוח סעיף 27 לפקודה. ביהמ"ש השלום קבע יש להשיב את מכשיר הטלפון למבקש בכפוף לתנאי המשיבה.

המבקש הגיש ערר על ההחלטה. בהחלטתו הראשונה מיום 10.5.2018 קבע ביהמ"ש המחוזי כי על המשיבה להעביר למבקש רשימה של כל קבצי המחשב שנתפסו. בהחלטתו השנייה מיום 18.6.2018, לאחר שהמשיבה הודיעה כי החליטה לסגור את התיק נגד המבקש, קבע ביהמ"ש המחוזי כי שעה שהטלפון הוחזר למבקש ללא תנאי, אין מקום לחייב את המשיבה למסור את הרשימה המבוקשת. מכאן הבקשה.

נפסק: דין הבקשה להידחות. הבקשה אינה נמנית על סוג המקרים המצדיקים רשות לערור ב"גלגול שלישי". תחילת ההליך בבקשת המשיבה להארכת תוקף החזקת התפוסים, לרבות הטלפון של המבקש, לצורך החקירה. במרוצת הזמן התיק נגד המבקש נסגר והטלפון הושב לו. טענות המבקש עוסקות בהחזקת עותק הקבצים ממכשיר הטלפון לצורך ההליך העיקרי בעניינם של מעורבים אחרים בפרשה, וללא מסירת רשימת הקבצים המועתקים למבקש. אין מקום להתיר דיון בטענות אלה שלבשו את צורתן הנוכחית רק בשלב בקשת רשות הערר.

דין הטענות להידחות גם לגופן. אין זה סביר לפרש את סעיפים 27-28 לפקודה, המתייחסים למעמד התפיסה, כמחייבים את המשטרה בהכנת רשימה של הקבצים הדיגיטליים המצויים במחשב (לרבות טלפון נייד) הנתפס אגב חיפוש. קבצים דיגיטליים המועתקים ממחשב אגב חיפוש אינם מהווים "חפצים שנתפסו אגב חיפוש" לעניין סעיפים 27-28 לפקודה. העתקת קובץ דיגיטלי (Copy), להבדיל מהעברת קובץ (Transfer), אינה מהווה "תפיסת חפץ". לפיכך, אין בסיס לחייב את המשטרה למסור את רשימת הקבצים שהעתיקה לידיעת בעלי המחשב, כשם שאין לדרוש ממנה למסור רשימה של צילומים שערכה במהלך החיפוש.

קבצים המועתקים ממכשיר טלפון של פלוני שנתפס אגב חקירתו הם לפיכך חלק מחומר החקירה שברשות המשטרה, וגם כאשר מסתיימת החקירה בעניינו של פלוני, דינם אינו שונה מכל חומר חקירה אחר שנאסף במסגרת אותה חקירה. לפיכך, אין מניעה כי הקבצים המועתקים ישמשו לצורך המשך החקירה של חשודים אחרים.