ת"א 58241-11-16 קבוצת העשור - מהנדסים צעירים בע"מ נ' אבו נדא ואח'

אולי יעניין אותך גם

זכיין של התובעת פתח עסק מתחרה תוך הפרת זכויות קניין רוחני (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת רבקה למלשטריך-לטר):

העובדות: התובעת, חברה העוסקת במתן פתרונות חינוכיים ופועלת בשם "מהנדסים צעירים", טענה כי הנתבעים, ששימשו כזכיינים שלה, נותרו חייבים לה תמלוגים, הפרו את זכויות היוצרים שלה, את סימנה המסחרי וביצעו נגדה עוולות מסחריות. התובעת טענה כי הנתבעים פתחו עסק מתחרה בשם "אקדמיית המהנדס הצעיר", כשהם משתמשים במערכי שיעור ובכרזות של התובעת, וכן כי הקימו עמוד פייסבוק לעסק המתחרה והשתמשו בעמוד הפייסבוק של התובעת לצורך קידומו.

נפסק: בהיעדר שינוי בכתב לתנאי ההסכם, תנאיו עמדו בתוקפם ועל הנתבעת היה לשלם את החשבוניות שהוצאו לה לפיו. על הנתבעת לשאת בתשלום החוב הכספי החוזי שלה, בסך של 81,134 ש"ח. ההסכם בין הצדדים הסדיר את נושא הקנין הרוחני וקבע כי התובעת נותנת לנתבעת רישיון לא ייחודי לשימוש בסימני המסחר ובזכויות היוצרים שלה, לתקופת ההסכם, ואך ורק לצורך הפעלת הזיכיון. ההסכם בוטל בשל הפרתו על ידי הנתבע. התובעת מצאה כי תוך כדי פתיחת עסק המתחרה בה, עשה הנתבע שימוש במערכי השיעור שהועברו לנתבעת, בכרזות שלה ובציוד שלה, וכן נעשה שימוש בסימן המסחרי הרשום שלה. הנתבע הקים עמוד פייסבוק, ועשה שימוש בעמוד הפייסבוק של התובעת. בכך הפר הנתבע את הסימן המסחרי הרשום של התובעת ואת זכויות היוצרים בכרזות שלה. הנתבע השתמש בסימן המסחרי הרשום של התובעת במספר פרסומים שלו, במטרה לשווק את הטובין המצויים מסגרת אותו הגדר. הנתבע אף יצר זיקה מטעה בין מוצריו לבין מוצרי התובעת. הנתבע השתמש בכרזות התובעת ובחומרי הפרסום שלה ובכך הפר את זכות היוצרים שלה. הנתבע אף הפר את התחייבותו לאי-תחרות. התובעת הוכיחה את יסודות עוולת גניבת העין. לנתבע אחריות אישית. הנתבעים יפצו את התובעת ב-65,000 ש"ח עבור ההפרות לעיל וכן יישאו בהוצאות בסך 10,000 ש"ח. הנתבעים לא יוכלו להשתמש בשם "האקדמיה למהנדס הצעיר" או "האקדמיה למהנדס הקטן" או בשם "מהנדסים צעירים" בשפה העברית, הערבית והאנגלית, בפרסום עסק הדומה לעסקה של התובעת ומיועד לאותו חוג לקוחות, כדי למנוע הטעית הצרכנים.