ת"צ 38461-10-17 ינקוביץ נ' חבוש בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ראשל"צ, השופט מוטי פירר): אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית לפי חוק הספאם.

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה. המשיבה היא רשת "עשה זאת בעצמך". המבקש, הרוכש מעת לעת ממוצרי המשיבה, טען כי האחרונה שלחה לו ולחברי הקבוצה מסרונים פרסומיים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

עוד טרם שהגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור, הגישו הצדדים את בקשת ההסתלקות המוסכמת, במסגרתה הוסכם כי המשיבה תחליף את ספק המסרונים מטעמה, כך שלאחר השינוי יופיע בהודעות מספר טלפון היכול לקבל הודעות הסרה במסרון חוזר. עוד הסכימו הצדדים כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 3,000 ש"ח ושכר-טרחה לב"כ בסך 10,000 ש"ח.

נפסק: בשלב זה של ההליך עומדת כנגד המשיבה עילה לכאורה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. עם החלפת אופן משלוח הודעות המסר הקצר, בדרך המאפשרת שליחת הודעה חוזרת לשם הסרה, הרי שקמה תועלת לקבוצה ולציבור בכללותו, הגם שאין בכך משום פיצוי לחברי הקבוצה שקיבלו את ההודעות בעבר. בקשת ההסתלקות מאושרת ובקשת האישור תימחק. תביעתו האישית של המבקש נדחתה. אושרה גם הסכמת הצדדים לענין הגמול ושכר הטרחה.