ת"א 35855-03-17 ביטון נ' מזרחי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום י-ם, השופט דוד גדעוני): לשון הרע בקבוצת WhatsApp משפחתית.

העובדות: תביעת לשון הרע בשל דברים שנכתבו בקבוצת WhatsApp משפחתית. התובע והנתבע הם קרובי משפחה. קודם לתכתובת נושא התביעה התגלעו בקרב בני המשפחה חילוקי דעות סביב העסקת עובדת זרה בבית אמו של התובע, היא סבתו של הנתבע. הנתבע כתב בקבוצה דברים בגנות התובע. 

נפסק: במהלך הדיון הסכים הנתבע כי קמה לו אחריות בנסיבות העניין ונותרה על הפרק שאלת הפיצוי בלבד. הנתבע ייחס לתובע התנהגות מושחתת שיש בה מרמה, הבטחות שווא, העדפת האינטרס האישי על פני המשפחה ועוד. אולם, הדברים נעשו ללא פירוט עובדתי קונקרטי, אלא כתיאור ואמירה כללית. בחלק מהדברים יש מימד בולט של הבעת דעה וביקורת ביחס להתנהלות התובע במישור המשפחתי, בלא מימד עובדתי ממשי. באלה יש להשליך על מידת ועוצמת הפגיעה הנטענת.

יש לשקול את תפוצת הדברים וכי אלה נכתבו בקבוצת WhatsApp משפחתית בעלת תפוצה מצומצמת. כל הנמענים הם בני משפחה המכירים את התובע שנים רבות והדברים נכתבו על רקע ויכוח טעון שהעסיק את בני המשפחה באותה עת. המשקל שיינתן לדברים על-ידי בני המשפחה מוגבל. בזמן אמת התובע הגיב לדברים באופן מבטל. הנתבע יפצה את התובע ב-3,000 ש"ח. אין צו להוצאות.