סע"ש 14594-04-18 סטורוואן בע"מ נ' יוסף ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת יפית זלמנוביץ): אין דומה עובד שהתפטר על-מנת להתחרות במעסיקתו לשעבר, לעובד שפוטר ומצא עצמו מחפש עבודה לכלכלתו ורווחתו.

העובדות: בקשת המבקשת למתן סעדים זמניים נגד המשיב, שעבד אצלה במשך 7 שנים עד לפיטוריו. המבקשת היא חברת הזנק בתחום אחסון המידע והמשיב שימש בה כמפתח מיום הקמתה. לאחר פיטוריו עבר המשיב לעבוד אצל המשיבה. המבקשת טענה כי המשיב עשה כן תוך הפרת התחייבותו לשמירת סודיות ואי-תחרות.

נפסק: אין חולק כי קוד המקור של המבקשת הוא ליבת הטכנולוגיה שלה. הוא אותו גורם ייחודי המבדיל בין המבקשת לבין חברות הזנק אחרות בתחום אחסון המידע. המשיב אישר בחתימתו כי לא ישוחח על פרט כלשהו הנוגע לטכנולוגיה של המבקשת. פעמיים פנתה המבקשת לביה"ד על-מנת לבקש להגביל את עיסוקו של המשיב, שמא בעצם העסקתו על-ידי חברה מתחרה מחד, ומתוקף הידע הרב שלו על מוצר המבקשת, אופן פיתוחו והטכנולוגיה הייחודית העומדת בבסיסו, מאידך, יועמד עצם קיומה של המבקשת בסכנה והמוצר שלה יהפוך, עם זליגת הסודות המסחריים, לבתי רלוונטי.

המשיב הצהיר כי הוא אינו מתחרה במבקשת ואינו משתמש בסודותיה המסחריים. המשיב אף התיר למומחה לבדוק את ההתקן החיצוני ואת ה-Dropbox שלו, על-מנת לוודא כי אין בהם קבצים השייכים למבקשת. אין כל בסיס לחששות שהעלתה המבקשת. הצהרות המשיב ובדיקת המומחה לא הפיסו את דעת המבקשת, מבלי שיהיה בידה ולו צל צילה של ראיה ממשית כי המשיב עושה שימוש בסוד המסחרי שלה. 

תניית אי-התחרות שניסחה המבקשת היא תניה גורפת, הן לאור משכה (12 חודשים), היקפה הגיאוגרפי (כל העולם) והגדרת הגופים המתחרים (חברות בתחום האחסון). המשיב לא קיבל הכשרה מיוחדת מהמבקשת ויש להזכיר כי הוא פוטר מתפקידו אצלה בשל חוסר שביעות רצונה מתפקודו. משמע, לא היתה זו בחירתו לצאת לשוק העבודה. אין דומה עובד שהתפטר על-מנת להתחרות במעסיקתו לשעבר, לעובד שפוטר ומצא עצמו מחפש עבודה לכלכלתו ורווחתו.

ביה"ד שוכנע כי המשיבה 2 אינה חברה המתחרה במבקשת, במישרין או בעקיפין. לכך יש להוסיף כי המבקשת לא הוכיחה כי המשיב משתמש, ולו לכאורה, בסודותיה העסקיים של המבקשת. התוצאה ברורה: הכף נוטה לטובת חופש העיסוק של המשיב. הבקשה נדחית. המבקשת, אשר הטריחה את המשיב לביה"ד לעבודה פעמיים, גרמה לו להוצאות משפטיות כבדות ולפגיעה בשמו הטוב, והתייחסה אליו כאל מי שכל מעשיו נעשו בכוונת מכוון, כמי שהפר את התחייבותו החוזית, ובכף אף גרמה לו לנזק אל מול מעסיקתו החדשה. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בסך 20,000 ש"ח ובהוצאות המשיבה בסך 10,000 ש"ח.