ת"ק 54420-09-17 סטולר נ' לוויה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת שלומית בן יצחק): אין לחייב בית עסק ששלח הודעת ספאם אחת, בטעות, בפיצוי לתובע.

העובדות: התובע טען כי רכש מוצר מאתר שמפעיל הנתבע וכי בסיום הרכישה הורה שלא להוסיף את פרטיו לאף רשימת תפוצה. לטענתו, למרות בקשתו אל הנתבע, נשלחה אליו הודעת דוא"ל פרסומית, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבע טען כי התנצל וכי מדובר בטעות וכי יפעל בעתיד למנוע תקלות נוספות. 

נפסק: דין התביעה להידחות. הצדדים אינם חלוקים כי המסר בהודעה הוא דבר פרסומת וכי התובע ביקש שלא לקבל הודעות מסוג זה. השאלה שנותרה במחלוקת היא האם התובע זכאי לפיצוי. הוכח במידה הנדרשת כי דיוור ההודעה נעשה בטעות, שאינה שגרתית אצל בית העסק, אשר מקפיד ככלל לקיים את הוראות החוק במלואן. ההודעה נשלחה לכלל לקוחות בית העסק במטרה לאחל חג שמח והתובע נכלל ברשימת התפוצה בטעות. חלפו כעשרה חודשים בין מסירת פרטי התובע לבין משלוח ההודעה, דבר המצביע אף הוא על כיבוד דרישת התובע שלא להפנות אליו מסרים פרסומיים. לא הוגשה נגד הנתבעת כל תביעה נוספת. הפיצוי לפי החוק אינו חובה ומסור לשיקול דעתו של בית המשפט. אין מדובר בתובענה יעילה שראוי לעודד בדרך של פסיקת פיצוי לתובע. הקדשת משאבים שיפוטיים לבירור תובענה שעילתה הודעה אחת בלבד, משהוצע מלכתחילה פיצוי בן כמה מאות שקלים, אינה מידתית או ראויה. יש לתת את הדעת להתנהלותו החיובית של הנתבע ולאי-הצורך בהרתעתו.