ת"א 25900-12-13 זכאי נ' ברוורמן ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, 3.7.2017): פיצוי נמוך בגין הפרת זכויות יוצרים בצילום של אחת ממייסדות המדינה.

העובדות: תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק בשל הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בתמונה שצילמה התובעת - צלמת במקצועה. התמונה פורסמה בהזמנה לאירוע שנערך לזכר מושא התמונה, גב' שרה ברוורמן ז"ל, הנמנית על דור מייסדי המדינה, וכן בכתבה עיתונאית על נשים לוחמות בתקופת קום המדינה. התביעה הוגשה נגד 4 נתבעים. הנתבע 4 (Ynet) הגישה הודעה לצדדים שלישיים. 

נפסק: אין חולק כי התובעת היא בעלת זכות היוצרים בתמונה. הנתבעת 1 (בתה של שרה ברוורמן) אישרה כי ידעה שהתובעת היא יוצרת התמונה ואף הודתה כי היא שסרקה את התמונה והעבירה אותה לנתבעים האחרים, שנדרשו להתייחס לטענות התובעת להפרת זכויותיה, הגם שחלקם בפגיעה הנטענת שולי ביותר. לאחר שנודע למזכיר קיבוץ שמיר (הנתבע 2) כי מדובר בצילום של התובעת, הוא דאג כי יינתן לה קרדיט לפי דרישתה ואף הסיר מיידית מההודעה אודות טקס גילוי המצבה את התמונה מושא התביעה. אמנם, האחריות לפרסום התמונה על-גבי ההזמנה ובאתר האינטרנט של הקיבוץ חלה, בעקיפין, גם על הקיבוץ, אך אין לראות בו מי שהיה "בסוד ההפרה" כטענת ב"כ התובעת.

באשר למוזיאון הפלמ"ח (הנתבע 3), מארח ערב ההנצחה, מקובלת הטענה כי לא היה מעורב בתכנון האירוע עצמו, אך אין להתעלם מכך שהיה מודע לטענות התובעת בעקבות מכתבי ההתראה שנשלחו גם אליו. באשר ל-Ynet (הנתבע 4), הרי שזה טען כי קיבל את התמונה ששימשה בכתבה מארכיון מורשת (הצד השלישי 2) וכי השימוש בתמונה נעשה במסגרת כתבה שעסקה בנשות דור הפלמ"ח. נטען כי מדובר בשימוש הוגן למטרות סקירה ודיווח עיתונאיים.

אין חולק כי התמונה פורסמה ב-Ynet ללא רשות התובעת וללא שניתן לה קרדיט (אלא לארכיון מורשת). יש לזכור כי התובעת לא פנתה לנתבע 4 קודם להגשת התביעה, לא העמידה אותו על טעותו ולא דרשה את הסרת התמונה או כי יינתן לה קרדיט כיוצרת. מקובלת הטענה כי התובעת לא פעלה להקטנת נזקיה ותרמה במחדל זה לתקופה הארוכה שבה התפרסמה התמונה ב-Ynet. ארכיון מורשת התרשל בעריכת הבירור ואף דרש במפורש כי הקרדיט יינתן לו בעת השימוש בתמונה על-ידי הנתבע 4 וכך אף אירע בפועל. גם לצדדים השלישיים לא נשלחה התראה או דרישה כלשהי מטעם התובעת, טרם הגשת התביעה.

 בנסיבות המקרה לא התבקשה רשותה של התובעת לעשיית שימוש בתמונה, הן במסגרת ההזמנה לאירוע והן במסגרת הכתבה. כמו כן, לא ניתן קרדיט לתובעת כיוצרת התמונה ובכך נפגעה זכותה המוסרית. ניתן לומר, גם אם בדוחק, כי נפגעה גם שלמות היצירה בכך שהיא פורסמה בהיפוך על גבי ההזמנה. הנתבעים 1-3 יפצו את התובעת ב-1,500 ש"ח עבור פרסום התמונה על-גבי ההזמנה לאירוע האזכרה. Ynet יפצה את התובעת ב-3,000 ש"ח והוא זכאי לשיפוי מהצדדים השלישיים 1-2, אשר מסרו לו את התמונה ודרשו כי הקרדיט יינתן לארכיון מורשת. לאור הפער בין הסכום הנתבע לסכום שנפסק - אין צו להוצאות.