רת"ק 42556-03-18 סיטי לייף סטייל בע"מ נ' דורון

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן): נמשכת המגמה - בתי המשפט המחוזיים אינם מסכימים לתת רשות ערעור על פסקי-דין בנושא ספאם.

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א [ת"ק 50409-07-17], שחייב את המבקשת בתשלום סך כולל של 17,500 ש"ח בגין 50 הודעות פרסומת ששיגרה לתיבת הדוא"ל של המשיב (350 ש"ח עבור כל הודעה), בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק: דין הבקשה להידחות. רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות, לרבות בתביעות מכוח חוק התקשורת, ניתנת במקרים חריגים במיוחד. מקרה זה אינו נכנס לגדר החריגים המצדיקים מתן רשות ערעור. לא נפלה שגגה על פניו של פסק-הדין. בית המשפט קמא התבסס בפסק-דינו על גדר המחלוקת כפי שנתחמה בכתבי הטענות שלפניו, בחן את הראיות שעמדו בפניו והגיע למסקנה כי מכלול הנסיבות מצביע על כך כי ההודעות שנשלחו לאחר הודעת הסירוב עולות כדי הפרה של הוראות חוק התקשורת. ביהמ"ש נימק את החלטתו כדבעי ונימוקי פסק-הדין מקובלים. באשר לגובה הפיצוי, ביהמ"ש קמא שקל את מכלול השיקולים הרלוונטיים בקביעת גובה הפיצוי, בהתאם לתכלית החוק. פיצוי של 350 ש"ח לכל הודעה מפרה הוא על הצד הנמוך.