תו"ב 12604-09-15 שוקרון נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה

אולי יעניין אותך גם

תצלומי האוויר ממערכת ה-GIS של העירייה קבילים כראיה בהליך הפלילי (החלטה, עניינים מקומיים נתניה, השופט אלי ברנד):

העובדות: בקשת המבקשים (הנאשמים) לעיון חוזר בהחלטה המתירה הגשה כראיה של תצלומי אויר ממערכת ה-GIS של המשיבה (המאשימה), שהוגשה באמצעות מפקח מטעם המשיבה כחלק מדו"חות פיקוח שהגישה. המבקשים טענו כי אין להתיר את הגשת התצלומים בלא הוכחה האם מדובר בצילום מקורי ואותנטי. המאשימה טענה כי התצלומים מהווים חלק ממאגר המוחזק אצלה ועומד לרשותה בשוטף, ולא בצילומים שנערכו עבור תיק ספציפי.

נפסק: המבקשים לא הציגו כל הנמקה להצדקת המהלך החריג של בקשה לעיון חוזר ולא הרימו את הנטל להוכיח את קיומן של נסיבות יוצאות דופן המצדיקות עיון חוזר. עם זאת, בהחלטה המקורית לא הוכרעה סופית שאלת קבילות התצלומים ויהיה בהכרעה זו בשלב הנוכחי להקל על המתדיינים בהמשך ניהול ההליך.

בעניין דמארי [עפ"א 80048/04] נקבעו 4 נתיבים להגשת תצלומי אויר כראיות בהליכים פליליים ("פרי עבודתו של מומחה אחר", תעודת עובד ציבור, העדת עד ממקור ראשון ומסלול הראיה הקושרת). המשיבה הפנתה אל פסיקה המציעה מסלולים נוספים ובפרט קבלתם כרשומה מוסדית לפי סעיף 36 לפקודת הראיות. 

בעדות המפקח יש כדי להוות ראיה קושרת כפי שנקבע בפס"ד דאמרי שכן העד מצביע על קיומו של סיור בשטח ועל השוואת המצב הקיים בו למופיע בתצלומי האויר, כאשר בהמשך הוא אף צילם בעצמו תמונות המצביעות על תמונת מצב דומה מזוית אחרת ומשלימות את הראיה הקושרת. בשים לב לערוץ הראיה הקושרת, תצלומי האויר שהוגשו קבילים. קמה תשתית המאפשרת את קבלתם של התצלומים גם כרשומה מוסדית. נתיב התעודה הציבורית אינו ישים במקרה זה. גם אם יתקבל רק אחד מהנתיבים האפשריים, המסקנה היא כי תצלומי האויר שהגישה המאשימה קבילים כראיות בהליך.