ת"ק 44088-09-17 פורסילן נ' פלאפון תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות פ"ת, הרשם אורן כרמלי): התובע זכאי לפיצוי מכוח חוק הספאם עבור הודעות הדוא"ל ולפיצוי נזיקי מכוח חוק הגנת הצרכן עבור שיחות הטלפון השיווקיות.

העובדות: התובע טען כי הנתבעת הטרידה אותו בהודעות דוא"ל ובשיחות טלפון שיווקיות, ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לסעיף 3(א)(4) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ולחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. בין הצדדים התנהל הליך אחר בנוגע למסרונים ששלחה הנתבעת לתובע. תביעה זו הוגשה בגין 2 הודעות דוא"ל ו-5 שיחות שיווקיות. הנתבעת טענה כי התובע הצטרף לשירותיה ואישר קבלת הודעות בדוא"ל במסגרת הסכם ההצטרפות. עוד טענה הנתבעת כי שיחות טלפון שיווקיות אינן אסורות לפי חוק הספאם.

נפסק: התובע הצטרף למאגר לקוחות הנתבעת בחודש מרץ 2017. לטענתו, הוא אישר הסכם התקשרות דיגיטלי, אך הודיע לנציגת המכירות במפורש שהוא אינו מעוניין לקבל מידע שיווקי וכי כך אף הובטח לו. הנתבעת לא הביאה את נציגת המכירות לעדות ומשכך גרסת התובע לא נסתרה. בנסיבות אלה, משלוח דברי פרסומת לתובע נעשה שלא כדין.

2 הודעות הדוא"ל מהוות דבר פרסומת אסור (הצעה לרכישת טלפון וטיפים לגלישה בטוחה, הכוללים גם הצעה לרכישת שירותי סייבר). הנתבעת תפצה את התובע ב-1,200 ש"ח עבור שתי הודעות הדוא"ל. שיחות טלפון שיווקיות אינן אסורות לפי חוק הספאם [עניין כהן - רת"ק 31757-03-17]. עם זאת, יש לקבל את טענת התובע כי מדובר בהפרת הוראות חוק הגנת הצרכן המזכה בפיצוי מכוח פקודת הנזיקין. לא הוכחשה גירסת התובע שנציגי שיווק של הנתבעת יצרו איתו קשר 5 פעמים וזאת למרות שהודיע להם בכל שיחה כי הוא מבקש שיחדלו מפניות נוספות אליו. פנייה ראשונה אינה אסורה לכאורה לפי דין, אך הפניות הנוספות, לאחר בקשת התובע שלא יפנו אליו, מהוות "השפעה בלתי הוגנת" לפי חוק הגנת הצרכן. יש להעמיד את הפיצוי בגין 4 שיחות אלה על 200 ש"ח (על הפיצוי לשקף את מידת הנזק הממשי). הנתבעת תישא גם בהוצאות משפט בסך 300 ש"ח.