ת"צ 1171-01-18 אבדאח נ' מועצה מקומית גן יבנה ואח'

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מיכל נד"ב): הסתלקות מוסכמת מבקשה לייצוגית ביחס לנגישות אתר המועצה המקומית גן יבנה.

העובדות: פס"ד בעניין שבין המבקש למשיבה 5, שהגישו במשותף בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת המבקש לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי אתר האינטרנט של המשיבה אינו מונגש כנדרש בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1988 ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המשיבה טענה כי האתר הונגש לפי הוראות הדין וכי לא ראתה פנייה מוקדמת של המבקש אליה בעניין זה. המשיבה הבטיחה לבדוק את טענות המבקש והליקויים עליהם הצביע ולתקנם לפי המועדים הקבועים בדין.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקת ונדחית תביעתו האישית של המבקש.