רת"ק 33017-11-17 סלע נ' פארמה עלית בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופטת ברכה בר-זיו): בית המשפט המחוזי לא יתערב בפיצוי שנפסק בתביעת ספאם בהעדר הגנה.

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בחיפה מיום 30.10.2017 [ת"ק 8424-08-17]. בתביעתו, המבקש טען כי המשיבים שלחו לו דבר פרסומת ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בפסק-הדין, שניתן בהעדר הגנה, פסק בית המשפט קמא כי המשיבים יפצו את התובע ב-350 ש"ח ויישאו בהוצאות בסך 100 ש"ח. המבקש טען כי ביהמ"ש קמא שגה בפסיקת הפיצוי וכי היה עליו לפסוק לו פיצוי בסך 1,000 ש"ח.

נפסק: אין מקום להתערב בהחלטת ביהמ"ש קמא. רשות ערעור על פסקי-דין של בתי המשפט לתביעות קטנות תינתן במקרים חריגים בלבד. עניין זה אינו נמנה על אותם מקרים. גם לגופו של עניין דין הבקשה להידחות. המחוקק הסמיך לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 1,000 ש"ח לכל פרסומת. מדובר בסכום מקסימלי ולערכאה הדיונית מסור שיקול הדעת לקבוע את סכום הפיצוי במקרה הספציפי שבפניו. הסכום שפסק ביהמ"ש קמא אינו חורג ממתחם שיקול הדעת ואינו מצדיק התערבות. הבקשה נדחתה.