סע"ש 25158-04-14 רוזין סוכנות לביטוח (1997) בע"מ נ' טל

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, אזורי לעבודה ת"א, השופטת נטע רות): העברת מידע על לקוחות למייל הפרטי? שלם פיצוי למעסיק בסך 100,000 ש"ח.

העובדות: התובעת היא סוכנות לביטוח. הנתבע עבד בנתבעת במספר תפקידים, עד לפיטוריו. התובעת טענה, בין היתר, כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת הנתבע עסק באופן שיטתי בגניבת המידע העסקי המצוי במאגריה הממוחשבים, לרבות סריקתו והעברתו למחשבו הפרטי. התובעת עתרה להשבת הסכום ששולם לעובד כפיצויי פיטורים וכן לתשלום פיצוי מכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. הנתבע הגיש תביעה שכנגד בעילות שונות מתחום דיני העבודה.

נפסק: דין התביעה שכנגד להידחות ודין תביעת התובעת להתקבל בחלקה. במהלך חקירתו הנתבע אישר כי חתם על הסכם סודיות וכי במסגרת החומר שהעביר ממחשבי החברה לתיבת הדואר הפרטית שלו הוא העביר גם נתונים של כרטיסי אשראי של מבוטחים מסוימים שבהם הוא טיפל בחברה, נתונים אודות מצבם הבריאותי וסוגי ביטוח שהיו להם. בנוסף, הנתבע העביר לכתובת המייל הפרטית גם מספרי טלפון וכתובות של מבוטחים רבים וכן מידע נוסף. הנתבע טען כי מחק את כל הנתונים כעבור יום או יומיים וכי לא הצליח לשחזר את החומר.

העובד הפר את הסכם העבודה בצורה חמורה, באופן שעשוי היה לגרום לנזקים קשים לתובעת, לא רק בהיבט של "גזילת לקוחות", אלא גם בהיבטים נוספים, לרבות פגיעה בתדמית החברה. העובד אף הפר את חובותיו כלפי לקוחות החברה, לאחר שהעביר לכתובת המייל הפרטית שלו נתונים אישיים ללא הסכמתם. עם זאת, התובעת לא הביאה ולו ראשית ראיה לנזק שנגרם לה בפועל בשל התנהלות הנתבע. לפיכך, יש לדחות את התביעה לתשלום פיצוי בסך 500,000 ש"ח. הרושם המתקבל הוא כי מכתב ההתראה של התובעת עשה את שלו וכי הנתבע לא עשה שימוש בנתונים לצרכיו הפרטיים, לא העביר אותם לצדדים שלישיים ולא גרם לחברה נזקים כספיים. החברה לא הציגה עילה משפטית שמכוחה ניתן לחייב את העובד בהשבת פיצויי הפיטורים. 

אשר לתביעה מכוח חוק עוולות מסחריות, מקובלת טענת התובעת כי הפרטים הנוגעים ללקוחות מהווים מידע סודי של החברה, שהיא אף מחויבת לשמור בסודיות מלאה גם מטעמים של הגנת הפרטיות (סעיף 8 לחוק הגנת הפרטיות). הואיל והעברת המידע למייל הפרטי של העובד מהווה הפרה של חובת הסודיות, הרי שיש לקבל את התביעה לתשלום פיצוי בגין הפרה זו. לאור חומרת המעשים, יש לחייב את אותו בפיצוי המירבי בסך 100,000 ש"ח, לפי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות וכן בהוצאות בסך 10,000 ש"ח.