בג"ץ 7577/16 אבולפיה ואח' נ' עיריית תל אביב-יפו ואח'

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים סולברג, ברק-ארז ווילנר): עתירה לבג"ץ שנועדה להביא כי פעילות בתי המשפט לעניינים מקומיים תנוהל באמצעות מערכת "נט המשפט".

העובדות: עתירה להורות למשיבות, עיריית ת"א והנהלת בתי המשפט, לנהל את תיקי בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב-יפו באמצעות מערכת "נט המשפט".

נפסק: העתירה מיצתה את עצמה ודינה להימחק. אך טבעי הוא ששינוי המערכת שבאמצעותה פועל בית המשפט, יהיה כרוך בקשיים מקשיים שונים. עם זאת, מתגובות המשיבות עולה בבירור כי הן שוקדות במרץ על פתרון הסוגיות הנדונות בעתירה. כך, בשלב הראשון פורסמו פסקי דין של ביהמ"ש לעניינים מקומיים באתר הרשות השופטת, גם באופן חלקי. בהודעותיהן התחייבו המשיבות כי בתוך 6 חודשים יושלם המעבר המיוחל למערכת "נט המשפט".

אין מקום להיעתר לבקשה להרחבת העתירה, כך שתחול על בתי משפט נוספים. אמנם נכון כי בתי המשפט לעניינים מקומיים כפופים מבחינה ארגונית להנהלת בתי המשפט, אך אי-אילו עניינים מינהליים בפעילותם נעשים גם בכפיפות לרשות המקומית שבתחומה הם פועלים. העותרים לא מיצו הליכים אל מול רשויות מקומיות שאינן עיריית ת"א, ולפיכך אין הצדקה להרחבת עתירתם כמבוקש. 

הגשת העתירה וההליכים שהתנהלו בעקבות זאת הביאו להתקדמות שיש לברך עליה ואשר תורמת לאינטרס הציבורי במובנו הרחב. בנסיבות אלה יש לפסוק הוצאות לטובת העותרים. העתירה נמחקה. המשיבים ישאו בהוצאות העותרים בסך 10,000 ש"ח.