ת"ק 14363-01-17 אבישר נ' אלדן תחבורה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, הרשמת ליאת דהן חיון): אין לתת יד לכך שהתובעת, אשר לא ביקשה להסיר עצמה מרשימת התפוצה, בפעולה פשוט, במשך למעלה משלוש שנים, תגיש את תביעתה ותזכה בפיצוי עבור כל ההודעות.

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 58 הודעות דוא"ל המהוות "דבר פרסומת", ללא הסכמתה ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי ההודעות נשלחו על-ידי חברות דיוור שהתחייבו לשלוח הודעות לפי החוק, וכי ככל וההודעות נשלחו בניגוד לחוק, הרי שהאחראים לכך הם הצדדים השלישיים להם נשלחו הודעות צד ג'. הצד השלישי טען כי ההודעות נשלחו לתובעת לאחר שאישרה זאת בעת רישומה לאתר WINWIN וכי התובעת יכלה להסיר עצמה מרשימת התפוצה בכל עת.

נפסק: דין התביעה והודעת הצד השלישי להתקבל בחלקן. אין חולק כי התובעת קיבלה לתיבת הדוא"ל שלה למעלה מ-50 הודעות פרסומיות הקשורות בפעילות הנתבעת, אשר נשלחו באמצעות חברת דיוור (הצד השלישי). ההודעות נשלחו על-פני פרק זמן של כשנתיים וחצי, בין 2013-2016. הצד השלישי הציג מסמך ממסד הנתונים של החברה, ממנו ניתן לראות כי נפתח כרטיס לקוח על-שם הנתבעת בשנת 2009, הכולל את כתובת הדוא"ל אליה נשלחו ההודעות.

אין במסמך זה משום הוכחה בדבר אישורה של התובעת למשלוח דברי פרסומת עת נרשמה לאתר. נתוניה של התובעת יכולים היו להתקבל עת רישומה לאתר, אך אין בכך כדי ללמד על הסכמתה לקבלת דברי דואר פרסומי. הצד השלישי לא הוכיח את טענתו כי רישום לאתר מחייב מתן הסכמה לקבלת דיוורים פרסומיים. לפיכך, לכל הפחות ההודעה הראשונה נשלחה לתובעת שלא כדין.

התובעת העידה כי ניסתה להסיר עצמה מרשימת התפוצה פעמים רבות. טענת התובעת ולפיה אין בידה אסמכתא נראית תמוהה, בשים לב לכך שעת נתבקשה להציג את ההודעות שקיבלה בתיבת הדוא"ל שלה, אלה הוצגו במלואן. יש לדחות את טענת התובעת ולקבל את טענת הצד השלישי לפיה עם בקשתה בפועל של התובעת להסיר עצמה מרשימת התפוצה, היא אכן הוסרה במיידית. אין לראות בהודעות שנשלחו לתובעת לאחר ההודעה הראשונה, משום הודעות שנשלחו בניגוד לדין, שכן בהודעה הראשונה ניתנה לתובעת הזדמנות סבירה להסיר עצמה מהרשימה. ביחס להודעות אלה התביעה נדחית.

יש לפסוק לתובעת פיצוי בגין הודעה אחת שנשלחה בניגוד לדין. אמנם נשלחו לתובעת למעלה מ-50 הודעות, אך נטל ההוכחה רובץ על כתפיה והיא לא הוכיחה את ניסיונותיה להסרה מרשימת התפוצה. התנהלות התובעת במקרה זה היא בחוסר תום לב ואין מקום לרפא את מחדלה שלה בדמות פיצוי. אין לתת יד לכך שהתובעת, אשר לא ביקשה להסיר עצמה מרשימת התפוצה, בפעולה פשוט, במשך למעלה משלוש שנים, תגיש את תביעתה ותזכה בפיצוי עבור כל ההודעות. אין להתיר לעשות בחוק שימוש שלא כדין. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 1,000 ש"ח והוצאות בסך 100 ש"ח. הצד השלישי ישפה את הנתבעת במלוא הסכום בו חויבה.