ת"ק 30110-03-17 שוורצבאום נ' קבוצת קידום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות רחובות, השופטת אושרית הובר הימן): עיכוב הליכים בשל קיומה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, יש בו כדי לפגוע בזכותו של התובע העומד על ניהול תביעה עצמאית בבית משפט לתביעות קטנות.

העובדות: התובע הגיש נגד הנתבעת תביעת ספאם מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת מבקשת לעכב את ההליכים בתביעה, עד להכרעה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית המתנהלת נגדה בביהמ"ש השלום בת"א [ת"צ 36424-02-17]. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. בתי המשפט לתביעות קטנות דנו רבות בבקשות כגון זו, ויש קביעות לכאן ולכאן, גם בעניין הנתבעת עצמה. ביהמ"ש סבור כי במקרה בו מתנהלת תביעה קטנה אין מקום לעכב הליכים בשל בקשה לאישור תובענה ייצוגית, הגם שהיא מעוררת שאלות דומות. אמנם קיימים קשיים כתוצאה מריבוי הליכים והתדיינות מקבילה, אך יש לתת את הדעת לתכלית ביהמ"ש לתביעות קטנות אשר בבסיסן הרצון להקל את הגישה לערכאות ומתן אפשרות לניהול הליך מהיר וזול. תכלית זו אינו עולה בקנה אחד עם משך הזמן בו מתברר ההליך הייצוגי. עיכוב הליכים בשל קיומה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, יש בו כדי לפגוע בזכותו של התובע העומד על ניהול תביעה עצמאית בבית משפט לתביעות קטנות.