ת"ק 4595-10-17 קוסובסקי נ' פורשור מומחים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות רמלה, השופט דב גוטליב): היכן יש להגיש תביעת ספאם?

העובדות: בקשת הנתבעת לשינוי מקום הדיון מחמת חוסר סמכות מקומית. עניין התביעה בטענת התובע כי הנתבעת שלחה אליו דברי פרסומת בדוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי כתובתה היא באזור צפון השרון ובקיסריה, לכן יש לדון בתביעה בערים נתניה או חדרה הסמוכות. התובע מתגורר בגבעת זאב והגיש את תביעתו בבית המשפט ברמלה, בין היתר משום שבמרבית זמנו הוא נמצא בעיר מודיעין.

נפסק: דין הבקשה להידחות. תובענות בגין עוולות שמקורן ברשת האינטרנט מעוררות לא אחת שאלות הנוגעות לסמכות המקומית. לנוכח מאפייני הרשת, הפסיקה מאפשרת באופן עקרוני להגיש תביעה בכל מחוז שיפוט בארץ. לצד האמור, כאשר מדובר בתביעות קטנות, קובעת תקנה 2(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, כי התובע יכול לבחור להגיש תובענה בהתאם למקום המגורים שלו. 

יש לקבל את טענת התובע לפיה ניתן לראות בעיר מודיעין, בהתאם לפרשנות תכליתית, כמקום מגוריו לעניין הסיפא לתקנה. בנוסף, יש לקבל טענה זו נוכח העובדה כי העיון בתיבת הדוא"ל של התובע נעשה בשגרה מהעיר מודיעין. דין טענת הנתבעת לבזבוז זמן ומשאבים בשל הדיון ברמלה להידחות. אין ממש בבקשה לשינוי מקום השיפוט, שעה שגם מושב זה נכלל תחת סמכות השיפוט של מחוז מרכז. בחירה בעיר נתניה כסמכות שיפוט מקומית מהווה כשלעצמה הסכמה מכללא מצד הנתבעת להישפט במחוז מרכז, נוכח קרבתן הגיאוגרפית של ערי המחוז ולנוכח היעדר החשיבות למרחקים גיאוגרפיים בין ערי המחוז עצמו.