ת"ק 20069-11-16 בוקובזה נ' לוחות קומו בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות הרצליה, הרשם אדי לכנר): הנתבעת הגדילה לעשות כאשר הפעילה מערכת לאיתור משתמשים לא פעילים.

העובדות: התובע, עו"ד במקצועו, טען כי הנתבעת שלחה אליו 11 הודעות דוא"ל ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ואף לאחר שביקש את הסרתו. הנתבעת, המפעילה לוח מודעות מקוון, טענה כי התובע נרשם לאתר ובכך נתן את הסכמתו לקבלת ההודעות. עוד טענה הנתבעת כי התובע לא שלח כל מכתב בו ביקש את הפסקת משלוח ההודעות.

נפסק: דין התביעה להידחות. כשחוקק המחוקק את החוק לא הייתה כוונתו למקרים כגון זה, שכן הנתבעת לא שלחה את ההודעות בניגוד לחוק. אין חולק כי מדובר בדברי פרסומת לפי החוק, אולם הנתבעת עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה כאשר הציגה מסמך לפיו נרשם התובע לאתר והסכים לקבל הודעות מסוג זה. גם ביחס לנושא ההסרה עמדה הנתבעת בנטל המוטל עליה לסתירת טענת התובע, אשר גרס כי ביקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה וכי הנתבעת לא עשתה כן. התובע לא עמד בנטל להוכחת להוכחת טיעון זה. ביהמ"ש התרשם מאופייה והיקף פעילותה של הנתבעת, הפועלת לפי חוק הספאם בבואה לשגר דברי פרסום. הרחיבה הנתבעת והגדילה לעשות כאשר היא מפעילה מערכת חכמה המזהה משתמשים לא פעילים באתר, ולאחר זמן מה של אי-פעילות חשבון המשתמש מוקפא ושיגור דברי הפרסומת פוסק כשלעצמו. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 500 ש"ח.