רע"א 7252/17 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ נ' חשב מערכות מידע (2012) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון דחה בקשה למתן צו אנטון פילר במעמד צד אחד (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט יורם דנציגר):

העובדות: בקשת רשות ערעור במעמד צד אחד על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"א 10451-09-17], בגדרה נדחתה בקשת המבקשת למתן צו חיפוש, תפיסה ומינוי כונס נכסים זמני במעמד צד אחד (צו אנטון פילר). המבקשת עוסקת בפיתוח ואספקת מוצרי תוכנה ומידע ממוחשב בנושא מיסוי, כספים, גמל, פנסיה, משפטים ונדל"ן. הפיתוח המרכזי של המבקשת הוא תוכנת "כל נתון". 

המשיבה 1 היא חברה פרטית הנמצאת בשליטת המשיבים 6-5 (שהועסקו בעבר על-ידי המבקשת). המשיבה 2 עוסקת בפיתוח תוכנות ונמצאת בשליטת המשיבים 4-3 . המבקשת טענה כי המשיבה 2 פיתחה לבד, או יחד עם המשיבה 1, תוכנה בשם "חשב פיננסי", שהיא תוכנה מפֵרה שהועתקה שלא כדין מתוכנת "כל נתון", לרבות איפיונה, בסיסי הנתונים שבה וקוד המקור המבצע חישובים פיננסיים. כאמור, ביהמ"ש המחוזי דחה את הבקשה.

נפסק: דין הבקשה במעמד צד אחד להידחות. ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית באשר לסעדים זמניים, אלא במקרים חריגים. מקרה זה אינו נמנה על המקרים המצדיקים התערבות. ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין בראיות שהוצגו בפניו די על מנת לבסס חשש לכך שהמשיבים יעלימו את "התפוסים" או ישמידו אותם, באופן שיכביד באופן ממשי על ניהול ההליך. לפיכך, צוין כי נראה שהדרך הראויה לניהול ההליך היא על ידי הגשת בקשה מתאימה, תוך מתן זכות תגובה לצד שכנגד, ולא באמצעות קבלת סעד במעמד צד אחד. אין מקום להתערב בהחלטה זו.

מעיון בראיות המבקשת עולה כי הקוד הגלוי של תוכנת "חשב פיננסי" מצוי בידה, וכי חוות הדעת מוכיחה כי תוכנת "חשב פיננסי" כוללת מספר חלקים שהועתקו מתוכנת "כל נתון". כמו כן, לעמדת המומחה מטעם המבקשת, קוד המקור הסמוי נדרש לשם הבנת תהליך הפיתוח של "חשב פיננסי", ו"היקף הקשר" בינה לבין תוכנת "כל נתון".

על רקע זה, נראה כי אף אם תבוצע פעולה דרסטית, כגון מחיקת קוד התוכנה או שינויו, לא יהיה בכך על מנת לסכל את ניהול ההליך. יתרה מכך, המבקשת לא הוכיחה כי העובדה שמתבצעים שינויים בתוכנת "חשב פיננסי" לעיתים תכופות, מלמדת כי קיים חשש ממשי שקוד המקור יועלם או יושמד. צדק בית המשפט המחוזי בקבעו כי לנוכח חוסר הבהירות ביחס למועדים בהם נתגלתה ההפרה לכאורה, קשה להשתכנע כי קיימת דחיפות שאינה סובלת דיחוי למתן הצו.