ת"צ 6549-06-17 זהוראי נ' ביתק טכנולוגיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופט אינאס סלאמה): אישור בקשת הסתלקות מבקשת אישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם.

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותו של המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה בטענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשה נטען כי המשיבה שלחה מסרון פרסומי לטלפון הנייד של המבקש, ללא הסכמתו לכך בכתב ומראש. בבקשת ההסתלקות נטען כי המשיבה הבהירה כי רכשה את פעילותה מחברה אחרת, לרבות רשימת לקוחותיה, וכי רק עקב טעות נשלח מסרון פרסומי לכל רשימת הלקוחות מבלי לקבל את הסכמתם. המשיבה התחייבה כי תפעל לוודא כי מקרה מסוג זה לא יחזור על עצמו. 

נפסק: נוכח המפורט בבקשה ונוכח השלב המקדמי בו מצוי ההליך ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה למעט המבקש, לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. בשים לב לכך שבקשת האישור הביאה לשינוי התנהלותה של המשיבה, אין מניעה לפסוק גמול לתובע בסך 4,000 ש"ח ושכר טרחה לבא-כוחו בסך 13,000 ש"ח + מע"מ, בהתאם למבוקש בבקשת ההסתלקות. מדובר בסכומים סבירים ולא חריגים בנסיבות. הבקשה התקבלה.