ע"א 49994-03-17 עיתונות זהב בע"מ ואח' נ' שקד

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופט כרמי מוסק): עורכי הכתבות באתר חדשות הנגיש לכל צריכים לנקוט משנה זהירות, שמא יוציאו לשון הרע.

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בי-ם מיום 6.2.2017 [ת"א 23838-03-13], שחייב את המערערים לשלם למשיב פיצוי בסך 30,000 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח, לאחר שנקבע כי כותרת כתבה שפרסמו המערערים במסגרת אתר האינטרנט שבניהולם מהווה לשון הרע כנגד המשיב. המערער 2 הוא עורך האתר news1.co.il, המופעל על-ידי המערערת 1. בשנת 2013 האתר פירסם כתבה שבכותרתה כונה המשיב "עבריין". ביהמ"ש קמא הגיע למסקנה שתוכן הידיעה אינו מהווה לשון הרע.

נפסק: אין מקום להתערב בפסק-דינו של ביהמ"ש קמא. יש לקבל את טעמיו של ביהמ"ש קמא באשר להפרדה בין כותרת הידיעה לבין הכתבה עצמה. הקורא הסביר מתייחס בתחילה לאמור בכותרת הכתבה, בין אם מדובר בעיתון ובין אם מדובר באתר אינטרנט. במקרים רבים נותן הקורא הסביר את מירב המשקל לכותרת הכתבה. היה על המערערים לנקוט משנה זהירות כאשר השתמשו במונח "עבריין". האדם הסביר, שעה שהוא נתקל במילה "עבריין", בפרט כאשר זו מופיעה בעיתון או באתר אינטרנט שתפקידו להביא מידע אמין לציבור, יסבור כי מדובר במי שהורשע בדין.

יש לקבוע כי שעה שמדובר באתר חדשות המתפרסם באינטרנט, היינו אתר הנגיש לכל, על עורכי הכתבות שבאתר לנקוט משנה זהירות שמא יוציאו לשון הרע ויטעו את הציבור לחשוב או לסבור דברים שאינם אמת. ככל שמדובר באתר חדשותי שהוא נגיש יותר לציבור, כי אז קמה חובת זהירות כבדה יותר על עורכי האתר לבחון את תוכן הפרסום ולשקול מספר פעמים את המילים אותן הם בוחרים, וזאת מחשש להוצאת לשון הרע כנגד אדם. הערעור נדחה.