ת"צ 23245-09-15 גלסברג נ' הלכות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי): פשרה בייצוגית בשל משלוח ספאם על-ידי מו"ל של ספרות משפטית.

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה, לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. עניין ההליך בטענת המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי המשיבה, העוסקת בהוצאה לאור של ספרות משפטית, שלחה לתיבת הדוא"ל שלו ניוזלטר פרסומי, ללא הסכמתו מראש. 

הצדדים הגישו הסדר פשרה לאישור בית המשפט, שתוקן לאחר דיון שנערך בין הצדדים, והכולל חלק מהמלצות היועץ המשפטי לממשלה, שהתנגד לנוסח הסדר הפשרה המקורי.

נפסק: אין צורך במינוי בודק. מדובר במספר נמוך יחסית של נמענים שקיבלו את עלוני המידע. החישובים האריתמטיים הנוגעים לנמענים אינם מסובכים ואינם מצריכים מיומנות מיוחדת שאינה בידי ביהמ"ש. מדובר בהסדר פשרה ראוי, הוגן וסביר בנסיבות העניין. הסדר הפשרה הביא לתיקון מעשיה של המשיבה, במובן זה שהיא התחייבה לחדול מלשלוח דברי פרסומת, לרבות באמצעות ניוזלטרים, לנמענים לגביהם אין הסכמה מפורשת בכתב למשלוח דברי פרסומת. תיקון מעשיה של המשיבה והתחייבויותיה עולים בקנה אחד עם מטרת חוק תובענות ייצוגיות בדבר אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו ומגשימים אף את מטרת חקיקתו של סעיף 30א לחוק התקשורת.

לפי הסכם הפשרה המתוקן, הועמד סכום הפיצוי על סך של 20 ש"ח לכל הודעה שנשלחה ועל סך של 50-75 ש"ח להודעות שנפתחו, בהתאם למספר הניוזלטרים שנשלחו ונפתחו, כאשר היה ולא כל חברי הקבוצה יממשו את זכותם, אזי בכל אופן יועבר לתרומה סך של 70% מתוך סך של 200,452 ש"ח. מדובר בסכום סביר, המתאים לנסיבות העניין. יש לאשר את הגמול (9,741 ש"ח) ושכר הטרחה (38,933) כפי שהומלצו על-ידי הצדדים.