ת"צ 2864-06-17 זהוראי נ' אילה א.ג.מ. יעוץ נדל"ן בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט אילן דפדי): המשיבה התחייבה להקפיד להבא ביחס למשלוח דיוורים פרסומיים.

העובדות: בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה, חברה לשיווק נכסי נדל"ן, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ששעה ששלחה למבקשת מסרון פרסומי ללא הסכמתה.

נפסק: הצדדים הודיעו כי הסכימו על מתווה הסתלקות, במסגרתו המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך 4,000 ש"ח וכן תשלם שכ"ט לבא-כוחה בסך 10,000 ש"ח + מע"מ. יש לאשר את בקשת ההסתלקות. ביהמ"ש שוכנע כי אין מדובר בתביעת סרק וכי למבקשת קיימת עילת תביעה מכוח סעיף 30א לחוק. הגשת הבקשה הצמיחה תועלת לחברי הקבוצה, לאחר שהמשיבה הסכימה לקבל על עצמה להקפיד הקפדה יתרה למניעת הישנות המקרה, לרענן את נהליה והנחיותיה לצדדים שלישיים ולשלוח באמצעות צדדים אלה דיוור פרסומי רק למי שנתן לכך הסכמה מראש. נראה כי התקלה שהובילה להגשת התובענה נפתרה ואין עוד צורך במינוי תובע מייצג אחר, או פרסום דבר ההסתלקות בעיתונות. הגמול ושכר הטרחה המבוקשים סבירים, ויש לאשרם.