ת"צ 19538-09-16 קרימן נ' עמותת היכל התרבות העירוני - נתניה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מיכל נד"ב): אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית מכוח חוק הספאם.

העובדות: בקשת הצדדים להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שעניינה בטענתו למשלוח דברי פרסומת באמצעות מסרונים, ללא הסכמת חברי הקבוצה ובניגוד לכאורה להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי המשיך לקבל מסרונים מהמשיבה גם לאחר שביקש להסירו מרשימת התפוצה.

המשיבה טענה כי היא עמותה ללא כוונת רווח, הפועלת לקידום אירועי תרבות בעיר נתניה. לטענתה, הוראות החוק אינן חלות על המסרונים נשוא בקשת האישור וכי המסרונים נשלחו באמצעות ספק חיצוני (הצד השלישי). המשיבה והצד השלישי טענו כי הבקשות להסרה מרשימת התפוצה לא טופלו עקב תקלה טכנית ובתום לב, וכי התקלה טופלה בטרם שפנה המבקש למשיבה בעניין.

נפסק: המשיבה והצד השלישי התחייבו כדלקמן: המשיבה הפסיקה לשלוח מסרונים לצרכנים בעניין מופעים בתשלום, ללא הסכמתם המפורשת לכך, ותנהג כך גם בעתיד. אם תשלח המבקשת מסרונים לפרסום מופעים בתשלום, היא תפעל לפי הוראות הדין. הצד השלישי התחייב כי תיקן את התקלה והצהיר כי מדובר בתקלה נדירה, שאינה מאפיינת את התנהלות הצד השלישי. המשיבה תיתן הנחה בסך 15 ש"ח לכרטיס, לנמען שקיבל הודעה אחת לפחות באמצעות מסרון מהמשיבה. המשיבה תעניק הנחה נוספת לנמענים שביקשו להיות מוסרים מרשימת התפוצה ולא נענו. 

המשיבה תשגר לנמענים הזכאים להנחה מסרון או מכתב בדואר, המודיע לחברי הקבוצה על ההטבה להם הם זכאים. הצד השלישי מתחייב לשגר את נוסח ההודעה באופן חד-פעמי ועל חשבונו. המבקש והמשיבה הגישו טיעונים בנוגע לפסיקת גמול למבקש ושכר-טרחה לבא-כוחו. המשיבה והצד השלישי הסכימו כי הצד השלישי לא יישא בתשלום כלשהו לעניין הגמול ושכר הטרחה.

הטענות שהעלו המשיבה וצד ג' כנגד בקשת האישור יש בהן לכאורה ממש ואין לשלול את האפשרות שהיו מביאות לדחיית בקשת האישור. נוכח טענות הצדדים, מיהות המשיבה, בכך שההסתלקות כוללת את תיקון המחדל לעתיד ופיצוי בסכום נמוך לחברי הקבוצה, וכן נוכח טיבה של המחלוקת בין הצדדים, הרי שסיום המחלוקת בדרך של הסתלקות היא סבירה בנסיבות העניין ויש לאשר את ההסתלקות. היידוע יהיה באמצעות הדואר ולא באמצעות מסרון, שמשלוחו עלול להוות הפרה של הוראות חוק התקשורת. 

בנסיבות העניין יש לפסוק למבקש ולבא-כוחו גמול ושכר-טרחה, אך לא בסכומים המבוקשים. למבקש נפסק גמול בסך 5,000 ש"ח ולב"כ נפסק שכר טרחה בסך 35,000 ש"ח (כולל מע"מ). הבקשה לאישור התובענה הייצוגית תימחק ותביעתו האישית של המבקש תידחה.