ת"א 47957-12-13 ישראל נ' טוויסט אנימציה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט רחמים כהן): פיצוי של כמעט מיליון ש"ח עבור הפרת זכויותיו של מחבר יצירות מוסיקליות לסדרת אנימציה ברשת.

העובדות: התובע הלחין ועיבד את הלחן המשמש כפתיחת וכסגיר לסדרת האנימציה "טוטיטו", את נעימת המבנה של פרקי הסדרה וכן עיבודים מוסיקליים נוספים. הסדרה מיועדת לילדים בגילאי 2-3, המשודרת ביו-טיוב ובפלטפורמות נוספות, בשפות רבות, שזכתה להצלחה רבה והגיעה להיקף צפיות של כ-3 מיליארד. הנתבעת 1 היא מפיקת הסדרה והנתבעים 2-3 הם מנהליה והמפיקים בפועל. 

לתובע ניתן קרדיט כיוצר ומלחין מנגינת הנושא והעיבודים המוסיקליים, וזאת באמצעות שקופית שהופיעה בסיום הסדרה. הצדדים התקשרו בהסכמים להעברת זכויות הקניין הרוחני של התובע לנתבעים ביחס למנגינת הנושא והעיבודים הנוספים. במסגרת ההסכמים נקבע כי התובע יהיה זכאי לקרדיט בכל פרק בו ייעשה שימוש ביצירותיו. 

החל מחודש דצמבר 2012 לא ניתן לתובע קרדיט במספר פרקים מתוך אחת מעונות הסדרה בשפה האנגלית וכן פרקי כל עונות הסדרה בשפות שונות לא כללו את הקרדיט. התובע טען כי הנתבעים שידרו והפיצו את הסדרה ללא מתן קרדיט, בלמעלה מ-260 פרקים של הסדרה, תוך הפרת זכויותיו. התובע טען עוד כי עשרות מיליוני הצופים באותם פרקים לא נחשפו לשמו של התובע כיוצר ומלחין היצירות המוסיקליות בסדרה.

נפסק: הצדדים נחלקו בשאלת נסיבות השמטת הקרדיט. התובע טען כי מדובר בפעולה מכוונת, של החלפת מסך הקרדיט במסך פרסומי, במטרה להגדיל את הצפיות בסדרה ואת רווחי הנתבעים. הנתבעים טענו כי השמטת הקרדיט נעשתה עקב תקלה ובתום לב. בין אם השמטת הקרדיט נעשתה במכוון, אם לאו, מרגע שנודע לנתבעים על ההשמטה מתעוררת השאלה מדוע לא פנו להשבת הקרדיט במתכונתו המקורית. הנתבעים לא סיפקו מענה ענייני לשאלה.

בחירת הנתבעים שלא להשיב את הקרדיט במתכונתו הנוכחית מעוררת תהייה בדבר האפשרות כי ההשמטה נבעה מתקלה. אף אם לא הייתה כוונת זדון, בפועל הקרדיט הושמט והנתבעים לא נתנו לכך את הדעת גם כשהנושא הובא לידיעתם. היה בידי הנתבעים לתקן את הטעות והם לא עשו כן. הנתבעים התחייבו בהסכמים לכלול קרדיט לתובע בהיקף ובמידה הראויים "בנסיבות העניין". במשך כשנתיים וחצי ניתן לתובע קרדיט במתכונת מסוימת (הקרדיט המקורי). מתן קרדיט באופן זה היה מוסכם על הצדדים. משלא היה שינוי בנסיבות העניין, לא היה מקום לשנות את מתכונת הקרדיט המוסכמת ללא קבלת הסכמת התובע.

הנתבעים הפרו את זכות התובע לקבלת קרדיט כיוצר המוסיקה בסדרה. אין מדובר בהפרה חוזית בלבד, אלא גם בהפרה של זכויותיו הקנייניות של התובע. הפרה זו עולה כדי הפרה יסודית. הזכות לקבלת הקרדיט היתה מהותית עבור התובע. הפרתן היסודית של ההסכמים מקימה לתובע זכות לבטל את הסכמי העברת הזכויות ביצירות המוסיקליות. זכותו של התובע לייחוס שמו כיוצר המוסיקלי של היצירות הופרה במשך חודשים רבים, עת הופצה הסדרה וזכתה לצפיות רבות.

שעה שהודעת הביטול של ההסכמים נשלחה כדין, ההסכמים בוטלו ואותו מועד היו חייבים הצדדים להשיב זה לזה את שקיבלו מכוח ההסכמים. זכויות היוצרים ביצירות המוסיקליות הושבו לתובע. כל שימוש שביצעו הנתבעים ביצירות המוסיקליות ממועד הודעת הביטול, מהווה הפרה של זכויות היוצרים של התובע.

נדחית טענת הנתבעים כי לתובע לא נגרם כל נזק. עצם הפרת זכויותיו של התובע מגלמת את הנזק והטעמים העקרוניים למתן פיצוי ללא הוכחת נזק נעוצים בקושי המיוחד שבהוכחת נזק עבור זכויות קניין רוחני, כמו גם בקלות היחסית של הגזל בתחומים אלה. התובע בחר במסלול של פיצוי ללא הוכחת נזק. בהיעדר נתונים בדבר שווי הצפיות וקבלת התמלוגים, קיים קושי להעריך את הנזק שנגרם לתובע. אף יש קושי לאמוד את תרומתן של היצירות המוסיקליות בסדרה ביחס לסדרה השלמה.

הנתבעים הסירו את הקרדיט לתובע מ-260 מפרקי הסדרה, ששודרו ב-12 ערוצים בשפות שונות. גם לאחר שהשיבו את הקרדיט, הנתבעים שינו אותו מבלי לקבל את הסכמת התובע לשינוי. אין בקרדיט המתוקן כדי לתקן את ההפרות שבוצעו. הסדרה זכתה לצפיות רבות וידוע כי קיים יחס ישיר בין מספר הצפיות לרווחי הנתבעים. תפקיד הנתבעים כמפיקי הסדרה והאנימציה שלה משמעו כי בידם האחריות המלאה למתן קרדיט לתובע כמתחייב מההסכמים בין הצדדים. 

מן הראוי להעמיד את הפיצוי עבור כל אחד מההפרות על הצד הגבוה. הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, סך של 800,000 ש"ח עבור הפרת זכויתיו המוסריות וזכויות היוצרים שלו ביצירות המוסיקליות. הנתבעים ישלמו לתובע הוצאות משפט בסך 40,000 ש"ח ושכר-טרחת עו"ד בסך 93,600 ש"ח. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעים לעשות שימוש ביצירות המוסיקליות.