בג"ץ 1637/17 הר שמש נ' מנהל רשות המסים ואח'

העתירה כלל אינה מצביעה על פגם מנהלי בתוכנת רשות המסים (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים ג'ובראן, שהם וברון):

העובדות: העותר, עו"ד העוסק בייצוג לקוחות מול רשות המסים, טען כי תוכנת המשיב, באמצעותה משלמים החזרי מיסוי מקרקעין לנישומים ששילמו מס ביתר, מעכבת החזרי מס. העותר טען כי בהחזר בסכום העולה על 20,000 ש"ח, התוכנה דורשת אישור להחזר משני גורמים במחלקת השומה, בנוסף לאישור ממחלקת הגבייה. העותר טען כי על-מנת לקצר את תהליך ההחזר יש להסתפק באישור של בעל תפקיד אחד, וכי כפל האישור גורם לעיכוב שלא כדין של החזרי המס. הסעד שנתבקש הוא ביטול התוכנה. 

נפסק: דין העתירה להידחות על הסף, שכן היא אינה מניחה תשתית עובדתית ומשפטית לפגם כלשהו בהתנהלות המשיבים. הכלל לפיו החזר מס בסכום מסוים מחייב אישור מאת 2 בעלי תפקידים שונים הוא הנחיה פנימית של רשות המיסים שהוטמעה בתוכנה. העותר מבקש להתערב בשיקול דעת רשות המסים, ולשנות את סדרי הביקורת הנוהגים אצלה בקשר עם החזרי מיסוי מקרקעין. אולם, על הנחיות אלה, כעל כל פעולה מינהלית, חולשת חזקת התקינות. העותר לא הציג ולו ראשית ראיה לפגם כלשהו שנפל בהנחיות הפנימיות בנוגע להחזרי מיסוי המקרקעין, בוודאי לא כזה המצדיק את ביטול התוכנה. ספק אם קיימת זכות עמידה לעותר בנסיבות המקרה.