ת"ק 1153-11-16 קדוש נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט דניאל הורוביץ): מספר הטלפון של התובע משוייך למנוי על-שם אמו וההודעות נשלחו אליו כדין.

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 12 הודעות פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי מספר הטלפון של התובע מופיע במערכותיה תחת שם המנוי של אמו וכי במקרה דנן חלות הוראות סעיף 30א(ג) לחוק.

נפסק: התובע הודה כי התביעה הוגשה באמצעות חברת ספאם אוף. דעתו של ביהמ"ש אינה נוחה מתביעות המוגשות באמצעות חברה זו. מבלי לקבוע מסמרות לעניין זה, יש לדחות את התביעה משום שהנתבעת חוסה תחת הוראות סעיף 30א(ג). מספר הטלפון של התובע מופיע במערכות הנתבעת, במנוי ע"ש אמו. התובע העיד כי היה מנהל בשם אמו שיחות מול נציגי הנתבעת בעניין תקלות.

הנתבעת מקפידה לעדכן את מנוייה, ברוח הוראות סעיף 30א(ג) לחוק, כי מספר הטלפון במערכותיה ישמש לצורך הצעת שירותים ומוצרים של הנתבעת וכי המנוי רשאי לבקש בכל עת מהנתבעת שלא לעשות שימוש במספר לצרכים אלה. הדברים מופיעים בהסכם המנוי, בחשבוניות החודשיות, בטופס סיכום המכירה ואף בטופס פקודת עבודה עליו חתום התובע עצמו. לא נפל אפוא פגם בהתנהלות הנתבעת וההודעות נשלחו לתובע כדין ולמצער בתום לב של הנתבעת. התביעה נדחתה. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 400 ש"ח.