ת"צ 48494-06-16 בן ארוש נ' ריבוק ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת סיגל רסלר-זכאי): אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית מכוח חוק הספאם.

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, לפי סעיפים 18-19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. עניין בקשת האישור בטענת המבקשת כי המשיבה לא קיימה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששיגרה מסרוני פרסומת ללא קבלת הסכמת הנמענים כנדרש, וללא מתן אפשרות לשלוח הודעת סירוב בדרך שבה שוגרו המסרונים. המשיבה טענה כי כל נמעני המסרונים נתנו לכך את הסכמתם בכתב ובמפורש.

נפסק: כחלק מעיקרי הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים, המשיבה התחייבה כי במידה ותשלח מסרונים בעתיד, הרי שתנהג לפי הוראות סעיף 30א(ה)(2), הקובע הסדר ספציפי באושר לאופן ההסרה הנדרש בהודעות טקסט, כך שתינתן אפשרות הסרה באמצעות מסרון חוזר. המשיבה התחייבה להעניק לכל אחד מחברי הקבוצה (752 נמענים) זיכוי כספי לרכישת מוצרים בחנות הקונספט של רשת ריבוק. הצדדים המליצו בהסכמה לשלם גמול למבקשת בסך 9,000 ש"ח ושכר טרחה לבא-כוחה בסך 24,000 ש"ח + מע"מ.

יש לאשר את הסכם הפשרה בכפוף למספר סייגים. ההסדר עומד בתנאי סעיף 19(א) לחוק והוא נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית באשר לאי-עמידה בהוראות חוק התקשורת. גובה התגמול ושכר הטרחה גבוהים באופן ניכר ובלתי סביר ביחס לפיצוי לכלל חברי הקבוצה, ביחס לנזק והעבודה שהושקעה בהליך. הגמול לתובעת יעמוד על 3,000 ש"ח ושכ"ט ב"כ יעמוד על 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ. על התובעת וב"כ יהיה לבחון את ביצוע ההסכם.