ת"א 14995-05-12 פורגס נ' גוב הפקות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

פיצוי לצלם שנעשה שימוש מסחרי בצילומיו לצרכים מסחריים, בניגוד להסכמות בין הצדדים (פסק-דין, שלום י-ם, השופטת מרים קסלסי):

העובדות: התובע, צלם במקצועו, טען כי הנתבעות הפרו את זכויות היוצרים שלו עת פרסמו תמונות שצילם ב"פסטיבל קלאסי בים האדום", של המנצח ולרי גרגייב, ללא קרדיט או תשלום. הנתבעת 1 היא מפיקת הפסטיבל. התמונות פורסמו באתרים שונים לצורך שיווק חדרי מלון של הנתבעת 2 לבאי הפסטיבל. כן נטען כי הנתבעת 2 שינתה את אחת התמונות. הוגשו הודעות לצדדים שלישיים.

נפסק: ב-2009 צילם התובע את המנצח ותזמורתו, מבלי שקיבל תמורה. התובע הסתפק בזכות שניתנה לו לצלם מתוך הנחה כי אם מפיק הפסטיבל ישתמש בתמונות לקראת הפסטיבל ב-2010, הוא יהנה מהקרדיט ומהקידום האישי שלו, ויתכן שאף יוזמן בעתיד לצלם שוב את הפסטיבל. אלא שהצדדים השלישיים שהפיקו את הפסטיבל עד 2010 לא המשיכו להפיק את הפסטיבל, אלא הנתבעת 1. 

בשלב העברת התמונות הנתבעת 1 סברה בתום לב כי קיבלה אישור מספק להשתמש בתמונות, ללא הגבלה, לצורך קידום הפסטיבל, לרבות שימוש של גופים מסחריים הקשורים עמם בהפקת הפסטיבל, ובכלל זה הנתבעת 2. על כל הצדדים העוסקים בתחום היה ברור כי שימוש בתמונות לצורך מסחרי המנותק מן הפסטיבל אסור וכי יש לקבל הסכמה מפורשת של המצולם והצלם ובעקבותיה גם לשלם. השאלה שבמחלוקת היא מה דין פרסומת מסחרית מוגבלת בזמן, המשולבת עם שיווק הפסטיבל, כמו שיווק חדרי המלון של הנתבעת 1 והפרסום שנעשה לצורך כך באתרים שונים.

הנתבעת 1 מסרה התמונות לנתבעת 2 וזו הניחה כי זכות היוצרים הוסדרה ושילבה התמונה באתרים שלה ואחרים. לקראת פסטיבל 2011 הנתבעות הפרו את זכות היוצרים של התובע, שאם לא כן, לא היה מקום ליתן תמורה כלשהי לתובע ולחתום עמו הסכם. להפרה זו אחראים גם הצדדים השלישיים שלא הבהירו כי אישורם אינו כולל את אישור הצלם. על אף הסכמות בדוא"ל בין הצדדים לקראת פסטיבל 2011, הנתבעת 1 לא דאגה שהנתבעת 2 תציין את שם הצלם בתמונות (ולא תערוך את הצילום הנוסף). לקראת פסטיבל 2012 פרסמה הנתבעת 2 שוב תמונות שצילם התובע ללא קרדיט, על-אף שידעה מי הצלם ועל-אף התקלה בשנת 2011. 

היקף ההפרה ומשך הזמן שבו בוצעה כמו גם הרווח שצמח לנתבעות בשל ההפרה הוא מוגבל ומצומצם. מנגד, קשה לטעון כי פרסום התמונות לקראת 2012 נעשה בתום לב על-ידי מי מהנתבעות. התובע הוא צלם במקצועו ונגרם לו נזק ממשי. עסקינן בשלוש הפרות שונות - פרסום של שלוש יצירות / תמונות שונות לצורך מסחרי של הנתבעת 2, בניגוד למה שהוסכם. הנתבעות 1 ו-2 ישלמו לתובע ביחד ולחוד סך של 43,080 ש"ח (24,000 ש"ח בתוספת מע"מ והוצאות משפט בסך 15,000 ש"ח). הודעת הצד השלישי נדחתה.