ת"צ 65953-05-17 צרפתי נ' אנג'י בר מסעדה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום הרצליה, השופט גלעד הס): אישור בקשה להסתלקות מבקשת אישור תובענה כייצוגית לפי חוק הספאם.

העובדות: בקשה מוסכמת לאשר את הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית. עניין התביעה במשלוח הודעת טקסט מהמשיבה למבקש, ללא הסכמתו, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה ציינה כי המבקש הזמין בעבר מקום במסעדת המשיבה, אך לא מימש את הזמנתו, וכך נכלל מספר הטלפון שלו במאגר המשיבה.

הצדדים הגיעו להסכמה כי המשיבה לא תשלח הודעות אל ציבור לקוחותיה מבלי לקבל הסכמה לפי החוק, בציינם כי מדובר היה באירוע חד פעמי. כן הסכימו הצדדים כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 3,500 ש"ח ואת שכר טרחת בא-כוחו בסך 11,500 ש"ח. 

נפסק: בקשת ההסתלקות על מלוא רכיביה, למעט גובה הגמול עבור המבקש ובא-כוחו, הם סבירים ומקובלים בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ותקנותיו. באשר לפסיקת הגמול, הרי שמדובר בתביעה הנוגעת למשלוח הודעת טקסט אחת ויחידה. המשיבה מודה ששלחה הודעה זו, אך גם הסבירה כי אינה נוהגת כך דרך קבע וכי שלחה את ההודעה על-מנת לעדכן בשעות הפתיחה השונות בשל חג הפסח שחל במועד הרלבנטי. 

מצד אחד, מדובר בתביעה המעוררת עניין ציבורי, בשל העובדה כי המשיבה שלחה הודעה זו לציבור הלקוחות הרשומים וכאשר הודיעה כי אין בכוונתה להמשיך לשלוח הודעות מסוג זה בעתיד, אלא בכפוף להסכמה הנדרשת. מצד שני, מדובר במשיבה שלטענתה לא שולחת הודעות מסוג זה דרך קבע. האיזון הראוי הוא לקבוע כי אכן מתקיים החריג המצדיק פסיקת גמול לתובע ולבא-כוחו, אולם לא בשיעור שהוסכם. המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 1,000 ש"ח ואת שכ"ט מייצגו בסך 8,000 ש"ח.