תא"מ 20473-09-15 ג'נח נ' סיטי לייף סטייל בע"מ

(פסק-דין, שלום נתניה, השופטת גלית אוסי שרעבי): מתוך מאות הודעות פרסומת שנטעם כי נשלחו הוכחו 50 בלבד ונפסק בגינן פיצוי כולל של 4,000 ש"ח.

העובדות: התובעת טענה כי במהלך שנת 2014 קיבלה מאות הודעות פרסומיות בדוא"ל מהאתר baligam.co.il, ללא הסכמתה ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי לא שלחה דברי פרסומת לתובעת שלא בהסכמתה ו/או בניגוד לחוק.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. התובעת הציגה צילום מסך של תיבת הדוא"ל שלה, הכולל רשימה של 50 הודעות שנשלחו מאתר הנתבעת. העתק יתר ההודעות ששוגרו לתובעת, לטענתה, לא צורף על-ידי התובעת. ההודעות שצורפו מהוות "דבר פרסומת" כהגדרתן בחוק. התובעת הצהירה כי לא נרשמה מיוזמתה לאתר הנתבעת ולא אישרה את קבלת דברי הפרסומת.

הנתבעת טענה שהתובעת הסכימה לקבלת ההודעות עוד בשנת 2011 והסתמכה על פלט מחשב בו רשומה לכאורה כתובת הדוא"ל של התובעת. מטעם הנתבעת העיד מנהל ובעל מניות בה, שאישר כי אינו "איש טכנולוגיה". לא הובא כל גורם מטעם הנתבעת האמון על מערכות המחשב שלה, על-מנת לבאר את הדרוש לגבי אמיתות הפלט. לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כדבעי כי התובעת נרשמה לקבלת שירותיה כבר בשנת 2011. עדותה של התובעת כי לא ביקשה להירשם לשירותי ההודעות של הנתבעת לא נסתרה.

התובעת טענה כי ניסיונות ההסרה שלה לא צלחו, עד שבן זוגה פעל להסרתה מרשימת התפוצה. ביהמ"ש לא השתכנע מעדות התובעת כי הליך ההסרה היה סבוך ומסורבל וכלל ביצוע פעולות נוספות באתר, באופן שמנע מהתובעת לבצע את הפעולות בעצמה. עם זאת, אין לקבל את הסבר הנתבעת באשר לשתי ההודעות ששלחה לתובעת לאחר ההסרה. 

התובעת לא צירפה לתביעתה אלא אסמכתא למשלוח 50 הודעות אלקטרוניות מהנתבעת, אם כי טענה למשלוח 200 הודעות סה"כ. מדובר בהצעות "יומיות", בין 2-4 הודעות מדי יום, בנוסף לשתי ההצעות "המיוחדות" ששוגרו לאחר ביצוע ההסרה. אין מקום לבודד כל הודעה והודעה שנשלחה וניתן להתייחס לדבר הפרסומת כמכלול ההודעות שנשלחו לתיבת הדוא"ל של התובעת ביום מסוים.

ספק אם מתקיים יסוד ההכבדה וההטרדה לו טוענת התובעת. תוכן הפרסום אינו פוגעני. מדובר בפרסומים שהתובעת, ברגיל, מסכימה לקבל, כהצהרתה, מחברות אחרות שעיסוקן דומה. התובעת אישרה כי בעלה, עו"ד במקצועו, ייצג אותה בהליך. גם חלוף הזמן ממועד האירוע ועד להגשת התביעה אינו מתיישב עם הטענה להטרדה משמעותית.  לאור מכלול הנסיבות הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בסך 4,000 ש"ח וכן תישא בהוצאות בסך 1,500 ש"ח.