בג"ץ 4389/16 טספאיסיוס ואח' נ' נציבת בתי הסוהר ואח'

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים רובינשטיין, פוגלמן וברק-ארז): עתירת שוהי מתקן "חולות" לחיבור המתקן לאינטרנט אלחוטי.

העובדות: עניין העתירה בדרישה להתקנת מחשבים לשימוש השוהים במתקן "חולות" וכן כי המתקן יחובר לרשת אינטרנט אלחוטית לשימוש חופשי של השוהים. בין היתר נטען כי בהיעדר חיבור מחשבים ורשת אינטרנט אלחוטית, תלויים השוהים בחיבור אינטרנט סלולרי מהכנסתם הדלה, והקליטה אף אינה כתקנה.

נפסק: בשלב זה יש מקום לאפשר את קיומה של תוכנית ההרצה (פיילוט) של שירות בתי הסוהר, לבטל את הצו על תנאי ולמחוק את העתירה. אין חולק כי למחשב ככלי למידע ולתקשורת חשיבות רבה עד מאוד בעולמנו, גם לצורך השכלה ו"חיבור לעולם". עם זאת אין לכחד כי לרבים מהשוהים במתקן טלפון סלולרי מתקדם, שאף נוכחותו בחיי רבים בתוכנו התעצמה עד כדי כך שאדם נושא על גופו תדיר את המידע הנחוץ לו ביומיום, את יכולת הקשר והוספת מידע, שלא לדבר על יישומי תיעוד (הקלטה וצילום). עובדת קיומם של הטלפונים מקהה את עוקץ העתירה, אך אינה מייתרת אותה. 

לפנינו לא התנערות שירות בתי הסוהר מחובתו, אלא ראשית פתרון. המשיבים התחייבו להוציא לפועל פיילוט להקמת שלוש כיתות מחשבים בחיבור תקשורת קוית. אכן, 3 כיתות אינן סוף הדרך ו-45 מחשבים, בהנחה נורמטיבית של מחשב ל-20 איש, מספקים שירות ל-900 איש ולא ל-1,700, אך אין זה מספר מבוטל כפיילוט.