ת"א 18796-07-16 צרפתי ואח' נ' Google Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופטת אושרי פרוסט-פרנקל): נדחתה בקשת פייסבוק לסילוק תביעה על הסף.

העובדות: בקשת הנתבעות 3-5 (פייסבוק ישראל, Facebook Inc ו- Facebook Ireland Limited) לסילוק התביעה כנגדן על הסף, בהיעדר עילה והיות והמשיבים כשלו בניסיון לבסס עילת תביעה לפיה ניתן לחייב את פייסבוק באחריות ישירה. המבקשות טענו, בין היתר, כי הפרסום נשוא התביעה לא נעשה על-ידי פייסבוק, אלא על-ידי הנתבעים 7-8, וכי הן נעדרות אחריות משפטית כמתווך ביניים בגין תוכן בלתי חוקי שפרסם צד ג' בפלטפורמה שלהן.

המשיבים טענו, בין היתר, כי דיווחו למבקשות כי נתבעים 7-8 עושים שימוש נרחב בפייסבוק על-מנת לפגוע ולהכפיש את התובעים, אך המבקשות סירבו להסיר את הפרסומים הפוגעניים ולכן הם אחראים על הפרסום בהתאם לדוקטרינת "הודעה והסרה".

נפסק: זכות הפניה לערכאות היא זכות חוקתית מוגנת. ככלל, בקשה לסילוק על הסף תתקבל רק במקרים חריגים ומיוחדים. המבקשות הגישו בקשה לסילוק על הסף ביום 7.12.2016 וטענתן נדחתה. ביום 9.2.2017 הגישו המבקשות בקשה חוזרת לסילוק על הסף, תוך התייחסות לטענות שהיו ידועות למבקשות כבר במועד כתיבת הבקשה מדצמבר 2016. אין בטענות המבקשות כל טיעון המצדיק שינוי ההחלטה, למעט התייחסות לטענה לחוסר סמכות עניינית.

הטענה לחוסר סמכות עניינית נדחית. לפי הפסיקה, תביעה כספית בה כרוכה תביעה בעניין קניין רוחני שהיא בסכום שבסמכות בית משפט השלום, תידון בפני ערכאה זו. הבקשה נדחתה.