ת"ק 36571-09-16 ולדמן נ' טוטוקרד 5 בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות כפ"ס, השופטת אביבה טלמור): התובע לא הוכיח כי הנתבעת היא ששלחה לו את ההודעה.

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו מסרון פרסומי, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע הגיש את תביעתו בשיתוף פעולה עם חברת ספאם אוף, אשר היא שאיתרה את הנתבעת כשולחת ההודעה. הנתבעת טענה, בין היתר, כי מעולם לא פנתה לתובע בהצעה לרכוש את שירותיה.

נפסק: דין התביעה להידחות. התובע לא הוכיח כי הנתבעת היא ששלחה לו את ההודעה, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. ההודעה נשוא הדיון מעודדות השתתפות בהגרלות לוטו באופן כללי וקיימות חברות רבות מלבד הנתבעת המציעות שירותים כאמור. שמה ומענה של הנתבעת אינו מופיע בהודעה ומספר הטלפון אינו מספר הטלפון של הנתבעת ואינו מופעל על-ידה.

התובע לא הוכיח כי דבר הפרסומת נשוא ההודעה נשלח לו על-ידי הנתבעת, לא במישרין ולא באמצעות אחר/ים, לא ביודעין ולא שלא ביודעין וכך גם הוכח על-ידי הנתבעת. בנוסח ההודעה כשלעצמו אין כל אינדיקציה הקושרת את ההודעה דווקא לנתבעת.

התובע העיד שלא הגיב כלל למסרונים וכי כל פעולות איתור השולח נעשו על-ידי ספאם אוף. פעולותיה של ספאם אוף לא נעשו באופן ספציפי בקשר למסרון שקיבל התובע. נעשה שימוש בבדיקה גורפת שנערכה על-ידי ספאם אוף בעניינם של אחרים, שתוצאותיה הועמדו לרשות התובע. מקובלות על ביהמ"ש הקביעות בעניין שבתיאל [ת"ק 38925-04-16].

הנתבעת פועלת לפי חוק ואינה מאשרת למשרדי פרסום לשלוח הודעות ספאם. לכן, הנתבעת אף מעגנת זאת בהסכמי הפרסום ומחייבת את חברות הפרסום בפיצוי ושיפוי במידת הצורך. התובע לא נכנס לקישור בהודעות, פרטיו שלו לא הגיעו כלל כ"ליד" אל הנתבעת והנתבעת לא יכולה הייתה לאתר את הגורם ששלח את ההודעה. 

הגם שמדובר בהודעות שנשלחו לתובע באופן שלכאורה מפרסם את עסקי הנתבעת, דבר שלא הוכח, הרי ומאחר ולא ברור ולא הוכח כלל מי חברת הפרסום הספציפית ששלחה את ההודעות על שם הנתבעת, אם בכלל, כאשר בפועל גם שמה של הנתבעת לא הועלה כלל, הרי שלא מתקיים רכיב ה"ביודעין" הנדרש לצורך חיוב הנתבעת בפיצוי. יפים הדברים שנאמרו ביחס למעורבות חברת ספאם אוף בעניין פוליאק [ת"ק 51607-11-15] ובעניין בנארי [ת"ק 45530-06-16]. התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך 750 ש"ח.