ת"ק 8791-11-16 חינצוק נ' קבוצת קידום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות נתניה, השופט הרווי גרובס): פיצוי לפי חוק הספאם מיועד למקבל ההודעה בלבד ולא לכל גורם אחר.

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה מסרון בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת הלינה על כך שהגוף שהגיש את התביעה בפועל היא חברת ספאם אוף.

נפסק: יש למחוק את התביעה. התובעת העידה כי אם ביהמ"ש יפסוק לטובתה יהיה עליה להעביר 20% מסכום התביעה לחברה. כלומר, התובעת והחברה שותפים לתביעה. שותפות זו נסתרת מביהמ"ש. לו היה ביהמ"ש מקבל את התביעה היה בכך משום פגיעה הן בחוק בתי המשפט והן בחוק התקשורת. ביהמ"ש לתביעות קטנות הוא פורום המיועד ליחיד ואין תאגיד כמו החברה זכאי להגיש בו תביעה או ליהנות מפירותיה. הפיצוי הסטטוטורי שמגיע לאדם שקיבל הודעת ספאם בניגוד לחוק מיועד למקבל ההודעה בלבד ולא לכל גורם אחר. קיימת גם הפרה של חוק לשכת עורכי הדין. התובעת תשלם את הוצאות הנתבעת בסך 500 ש"ח.