ת"צ 35477-02-17 הנדל ואח' נ' פרסקו הפקות דפוס

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט יגאל גריל):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מתובענה ומהבקשה לאישורה כייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. בבקשת האישור טענו המבקשים כי המשיבה, המפעילה עסק לדפוס, שלחה להם מסרונים פרסומיים במועדים שונים, ללא הסכמתם, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשת ההסתלקות טענה המשיבה כי מקור משלוח ההודעות בטעות חד-פעמית וכי בכוונתה לחדול מיידית ממשלוח דיוור פרסומי, למעט למי שנתנו לכך אישור מפורש, מראש ובכתב. המשיבה הסכימה לשלם לכל אחד מהמבקשים גמול בסך 1,500 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד לב"כ המבקשים בסך 10,000 ש"ח + מע"מ.

נפסק: ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים סבירות ומאוזנות ויש לאשר את בקשת ההסתלקות על כל חלקיה. נלקח בחשבון כי המבקשים הצביעו לכאורה לפחות על עילת תביעה, וכן שחברי הקבוצה יפיקו תועלת מהסכמות הצדדים, הואיל והמשיבה התחייבה להקפיד הקפדה יתרה על קיום הוראות הדין בדבר שליחת דיוור פרסומי. הגמול ושכר הטרחה שהוסכמו סבירים בנסיבות העניין.