ת"ק 45807-06-15 בן שיטרית נ' פרופורציה פי. אם. סי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשם אופיר יחזקאל): יש מקום להקל בסכום הפיצוי משום שהתובעת היתה לקוחתה של הנתבעת.

העובדות: תביעה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק: התובעת הראתה כי הנתבעת שלחה לה 5 הודעות פרסומת בדוא"ל. הנתבעת היתה רשאית לעשות כן רק ככל וקיבלה את הסכמתה המפורשת של התובעת לכך; או ככל שהודיעה לה, במהלך רכישה של מוצר או שירות, כי אפשר שתשלח לה דברי פרסומת המתייחסים למוצרים או שירותים דומים, נתנה לה את האפשרות לסרב לכך, והתובעת מצדה לא עשתה כן. הנתבעת אמנם הראתה כי התובעת היתה לקוחתה, וטענה כי התובעת הסכימה לקבלת ההודעות, אך ציינה כי אין בידיה אסמכתא לכך. 

דין התביעה להתקבל. ביחס לגובה הפיצוי, בשקלול נסיבות המקרה, לרבות העובדה שחלק מההודעות לא עמדו בדרישות החוק גם בהיבטים נוספים, יש מקום לחרוג לקולא מהסך של 1,000 ש"ח להודעה, בעיקר בשים לב לכך שהתובעת אכן היתה לקוחתה של הנתבעת ולכך שטענת הנתבעת לפיה היא שולחת הודעות ללקוחותיה בלבד לא נסתרה. הפיצוי יעמוד על סך של 650 ש"ח לכל הודעה, 3,250 ש"ח סה"כ. כן נפסקו הוצאות משפט בסך 2,000 ש"ח, הכולל גם הוצאות בגין ביטול פסק-דין לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל.