ת"א 60316-06-13 מסיקה נ' קרפך

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט אביים ברקאי): התובע עתר לחייב את הנתבע בגין תשלום שכר ראוי לעבודות שביצע, בתוספת פיצוי בגין עגמת נפש ובגין הפרת זכויות יוצרים וזכותו המוסרית של התובע. בנוסף, עתר התובע למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע לעשות שימוש בקבצים שיצר וכן צו המורה לסגור את אתר הנתבע באינטרנט. התובע התקשר עם הנתבע בהסכם לפיו יספק לו שירותי קידום אתרים והצדדים הרחיבו את ההתקשרות כך שהתובע גם יעצב את אתר הנתבע וכן לוגו חדש עבור האתר. מנגד, התחייב הנתבע לבנות עבור התובע אתר הכולל מערכת ניהול. התובע ביצע את חלקו בהסכם. הנתבע ביצע אף הוא עבודה מסוימת, אך הדבר היה בצורה "חובבנית" וללא מערכת ניהול. התובע תמך את גרסתו בתצהירי עדות, מסמכים וחוו"ד מומחה. הנתבע העלה טענות הגנה שונות, אך התחמק ממתן תצהיר עדות ראשית. נפסק -

אין חולק כי התובע ביצע עבודה, אך הנתבע הלין על טיב העבודה, מקצועיותה ואף טען להעתקה. התובע הציג ראיות לביצוע העבודה. הנתבע מצידו הודה כי לא סיפק לתובע את שהוסכם ביניהם. טענות ההגנה של הנתבע לא נתמכו בדבר והופרכו על-ידי התובע. התובע זכאי לתמורה עבור עבודתו. בקביעת התמורה יש להתייחס לדרישת התובע כפי שהועלתה בתביעה הקטנה שהגיש נגד הנתבע. על הנתבע לפצות את התובע בגין תמורת ההסכם, יחד עם פיצוי בגין התנהלותו ועגמת הנפש הנטענת, בסך כולל של 10,000 ש"ח. אין לקבל את דרישת התובע לתשלום בגין השימוש שעשה הנתבע בתוצרים שקיבל, המהווה לטענתו הפרת זכויות יוצרים. משהתקבלה הדרישה לתשלום התמורה בהתאם להסכם אין לקבל את הטענה להפרת זכויות יוצרים. תוצרי עבודתו של התובע הועברו אל הנתבע במודע ובמכוון על-מנת שזה יעשה בהם שימוש. התוצרים הועברו כנגד קבלת תמורה, אך משזו לא התקבלה הוגשו התביעות נגד הנתבע. הדרישה לתשלום התמורה החוזית בגין תוצרי התובע אינה עולה בקנה אחד עם דרישה לתשלום פיצוי בגין הפרת זכות יוצרים. החיוב בתשלום התמורה בגין התוצרים מאיין כל טענה של שימוש שלא כדין ותוך הפרת זכויות יוצרים. באשר לזכות המוסרית אותה הפר הנתבע, אין חולק שכך נעשה. יש לפצות את התובע תוך התייחסות לעובדה כי התובע עצמו לא הקטין את נזקיו ולא העלה דרישה זו בעבר, אלא לאחר הגשת התביעה. הנתבע יפצה את התובע ב-8,000 ש"ח עבור הפגיעה בזכות המוסרית. כאמור, חיוב הנתבע בתשלום התמורה בגין תוצרי התובע אינו עולה בקנה אחד עם צו המונע מהנתבע לעשות שימוש בתוצרים אלה ואף אין בסיס לעתירה "לסגירת" אתר הנתבע. הנתבע ישא בהוצאות התובע בסך 9,000 ש"ח.