ת"ק 38-08-16 פולק נ' טוטוקרד 5 בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות כפ"ס, השופטת אביבה טלמור): תביעה לפיצוי מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בגין מסרון שנשלח לתובעת. התובעת הגישה את תביעתה בשיתוף פעולה עם חברת "ספאם אוף", המסייעת לתובעים בהליכים לפי חוק הספאם. ספאם אוף היא שהודיעה לנתבעת כי לפי בדיקתה ההודעה שנשלחה לתובעת נועדה לפרסם את שירותי הנתבעת. הנתבעת הכחישה כי היא זו ששלחה לתובעת את ההודעה. נפסק - דין התביעה להידחות. התובעת לא הוכיחה, באופן ישיר או עקיף, כי הנתבעת היא ששלחה לה את ההודעה. קיימות חברות רבות המציעות שירותי עזר להשתתפות בהגרלות של מפעל הפיס. שמה ומענה של הנתבעת אינו מופיע בהודעה ומספר הטלפון אינה שלה. בנוסח ההודעה אין כל אינדיקציה הקושרת את ההודעה דווקא לנתבעת. התובעת לא הגיבה למסרון וכל הפעולות לאיתור שולח ההודעה נעשו על-ידי חברת ספאם אוף. פעולותיה של חברה זו, שלא נעשו על-ידי נציג ספאם אוף שהעיד בדיון, לא נעשו באופן ספציפי בקשר למסרון שנשלח לתובעת. מדובר בבדיקה גורפת שנעשתה על-ידי חברה זו, שתוצאותיה הועמדו לרשות התובעת. עדות הנתבעת, לפיה היא פועלת לפי חוק, ואינה מאשרת למשרדי פרסום לשלוח הודעות האסורות לפיה החוק, מהימנה בעיני ביהמ"ש. בנסיבות המקרה, הגם שמדובר בהודעה שנשלחה לתובעת באופן שלכאורה בלבד מפרסם את עסקה של הנתבעת, דבר שלא הוכח, הרי ומאחר ולא ברור ולא הוכח כלל מי חברת הפרסום הספציפית ששלחה את ההודעה, על שם הנתבעת, כאשר בפועל שמה של הנתבעת כלל לא הועלה, וכאשר הנתבעת מצהירה כי משלוח כזה, ככל שנעשה, נעשה ללא הרשאה, הרי שלא מתקיים רכיב ה"ביודעין" הנדרש לצורך חיוב הנתבעת בפיצוי. דין התביעה להידחות. בשולי הדברים יש להפנות לדברים שנאמרו בעניין פוליאק [ת"ק 51607-11-15], ביחס למעורבות חברת ספאם אוף בתביעה. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך 500 ש"ח.